|vineri, iunie 21, 2024
  • Follow Us!

Primarul din Diculeşti, Sabin Cupăreanu, acuzat de ANI de conflict de interese administrativ şi penal şi abuz în serviciu 

sabin_cupareanu

 

Zilele trecute, Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, existența conflictului de interese de natură administrativă, precum și săvârșirea infracțiunilor de conflict de interese și abuz în serviciu în cazul mai multor foști sau actuali aleși locali. Printre aceştia se află şi Sabin Cupăreanu, primarul comunei Diculești, judeţul Vâlcea, acuzat de conflict de interese administrativ și penal și abuz în serviciu. În exercitarea atribuțiilor de serviciu, Sabin Cupăreanu a produs un folos material pentru fiică, prin: emiterea dispoziției privind constituirea comisiei de examen pentru ocuparea funcției de administrator public și a dispoziției privind angajarea cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată a fiicei sale în funcția de administrator public, începând cu data de 02 noiembrie 2009; semnarea, în calitate de primar și reprezentant legal al Primăriei Diculești, a contractului individual de muncă al fiicei sale în funcția de administrator public; întocmirea expunerii de motive și inițierea proiectului de hotărâre prin care a propus Consiliului local modificarea statului de funcții al aparatului propriu din cadrul Primăriei Comunei Diculești și al consilierilor locali, precum și a organigramei, în sensul introducerii noii funcții de administrator public, deja ocupată (urmare a acestui proiect, a fost adoptată ulterior de către C.L. al Comunei Diculești hotărârea privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului propriu din cadrul Primăriei Comunei Diculești și al consilierilor locali, precum și anexele). Sabin Cupăreanu a încălcat, astfel, dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 și dispozițiile art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004. Agenția Naționalã de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Bălcești, Județul Vâlcea, în vederea verificării indiciilor privind posibila săvârșire a infracțiunilor de conflict de interese și abuz în serviciu, prevăzute de art. 301 și art. 297 din Codul Penal al României, întrucât persoana evaluată: a emis dispoziția în baza căreia a încheiat și semnat contractul individual de muncă al fiicei sale în funcția de administrator public, fără concurs, în baza unui examen, și fără aprobarea consiliului local; a angajat cheltuieli din bugetul local, fără aprobarea Consiliului local, postul de administrator public nefiind prevăzut în organigramă și stat de funcții; a întocmit expunerea de motive și a inițiat proiectul de hotărâre prin care a propus Consiliului local modificarea statului de funcții al aparatului propriu din cadrul Primăriei Comunei Diculești și al consilierilor locali, precum și a organigramei. Sabin Cupăreanu a încălcat următoarele prevederi legale: art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia primarii sunt obligați să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziție, în exercitarea funcției, care produce un folos material pentru sine, pentru soțul său ori rudele sale de gradul I. De asemenea, potrivit Codului Penal al României, fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani, sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică. Mai facem precizarea că Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

(Petre Coman)

Leave a Response