|miercuri, mai 31, 2023
  • Follow Us!

Vâlceanca Ana Maria Pătru (AEP): Informatizarea secțiilor de votare va împiedica tentativele de vot multiplu 

Ana Maria Patru

 

„Dorim să convingem o dată în plus electoratul că fiecare vot contează, că rezultatul alegerilor va fi unul corect și că nu vor mai exista situații în care o persoană să își exprime opțiunea prin vot fără să aibă acest drept. Un beneficiu major al implementării unui astfel de sistem informatic este că turismul electoral va fi împiedicat înainte de a-și produce efectele. La scrutinele anterioare, o parte dintre alegători au mers la urne doar pentru a-și anula votul, de teamă să nu voteze altcineva în locul lor”, a spus Ana Maria Pătru.

Președintele AEP a explicat în interviul AGERPRES care sunt principalele prevederi ale legii pentru alegerea autorităților administrației publice locale, lege promulgată de președintele Klaus Iohannis și intrată recent în vigoare.

Astfel, ea a arătat că, în urma implementării acestui proiect, alegătorii care doresc să își exprime opțiunea prin vot nu vor mai prezenta actul de identitate membrilor secțiilor de votare, ci operatorului unui calculator, iar sistemul va semnala dacă persoana respectivă a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv, dacă și-a pierdut drepturile electorale, dacă este arondată la altă secție de votare și dacă, în ziua alegerilor, și-a mai exercitat dreptul la vot la același scrutin.

Ana Maria Pătru a precizat că, pentru implementarea acestui proiect, este nevoie ca minimum 30.000 de persoane să fie instruite pentru a fi operatori ai sistemului.

Potrivit noilor modificări ale legii pentru alegerea autorităților administrației publice locale, viitoarele alegeri locale vor aduce ca noutate informatizarea secțiilor de votare. Care sunt beneficiile acestui sistem?

Ana Maria Pătru: În primul rând, informatizarea secțiilor de votare va crește transparența și viteza procesului de votare, împiedicând tentativele de vot multiplu. Acest proiect, care va prinde viață odată cu alegerile locale din 2016, este un obiectiv mai vechi vechi al Autorității Electorale Permanente, la care am ținut și ținem foarte mult. Avem nevoie ca partidele politice participante în alegeri, candidații și opinia publică să aibă încredere că alegerile — fie că sunt locale, parlamentare sau prezidențiale — se desfășoară transparent, corect, fără fraude. Dorim să convingem o dată în plus electoratul că fiecare vot contează, că rezultatul alegerilor va fi unul corect și că nu vor mai exista situații în care o persoană să își exprime opțiunea prin vot fără să aibă acest drept. Un beneficiu major al implementării unui astfel de sistem informatic este că turismul electoral va fi împiedicat înainte de a-și produce efectele. La scrutinele anterioare, o parte dintre alegători au mers la urne doar pentru a-și anula votul, de teamă să nu voteze altcineva în locul lor.

 Odată cu informatizarea secțiilor de votare, mai au motive alegătorii să aibă rezerve privind corectitudinea desfășurării procesului de votare?

Ana Maria Pătru: Este momentul ca alegătorii să vină la urne cu încrederea că orice tentativă de fraudă va fi stopată la timp și că votul lor nu va fi fraudat. Noi am constatat că una dintre cauzele absenteismului la vot este lipsa încrederii în corectitudinea procesului electoral și este important ca sistemul implementat să prevină cazurile de fraudă înainte ca acestea să se producă și să nu mai fim puși în postura de a constata ceva ce deja s-a produs, așa cum se întâmpla până acum.

Sintetizând, ce alte avantajele mai aduce informatizarea secțiilor de votare?

Ana Maria Pătru: Beneficiile sistemului le înțelegem prin transparentizarea procesului de votare, anularea tentativelor de vot ilegal, creșterea vitezei procesului de votare, monitorizarea orei de deschidere dar și de închidere a secțiilor de votare, precum și monitorizarea în timp real a prezenței la vot. Autoritatea Electorală Permanentă a susținut informatizarea secțiilor de votare întrucât contribuie la diminuarea fenomenului votului multiplu și la reducerea efectelor acestuia în mai mare măsură decât acțiunile întreprinse în prezent prin verificarea ulterioară a listelor electorale utilizate în secțiile de votare.

Puteți detalia cum proceda până acum AEP pentru identificarea și combaterea votului multiplu?

Ana Maria Pătru: Noi verificam listele electorale, conform legislației, într-un termen de șase luni, iar caracterul ineficient al acțiunii a fost dat și de faptul că, la data finalizării verificărilor, procesele electorale erau de mult încheiate și validate. Chiar dacă Autoritatea Electorală Permanentă ar fi descoperit o fraudă electorală majoră, această constatare nu ar fi avut efect asupra valabilității alegerilor sau referendumului. Ținem să precizăm că un proiect-pilot care să prevină votul ilegal, de un real succes, a fost derulat de AEP în anii 2010 și 2011, în cadrul alegerilor parțiale pentru Camera Deputaților. Pentru semnalarea tentativelor de vot ilegal, proiectul pilot s-a bazat, în acest caz, pe un sistem informatic care asigura colectarea într-o bază de date centrală a CNP-urilor alegătorilor care și-au exprimat dreptul de vot și verificarea existenței CNP-urilor alegătorilor în Registrul electoral corespunzător colegiului respectiv.

 Ce va presupune concret pentru alegător informatizarea secțiilor de votare?

Ana Maria Pătru: În urma implementării acestui proiect, alegătorii care doresc să își exprime opțiunea prin vot nu vor mai prezenta actul de identitate membrilor secțiilor de votare, ci operatorului unui calculator. Operatorul de calculator al biroului electoral al secției de votare va introduce codul numeric personal al alegătorului în calculator. Acest sistem va semnala dacă persoana care s-a prezentat la vot a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv, dacă și-a pierdut drepturile electorale, dacă este arondată la altă secție de votare și dacă, în ziua alegerilor și-a mai exercitat dreptul la vot la același scrutin sau dacă a fost omisă de pe copia listei electorale permanente și are domiciliul în raza teritorială a secției de votare respective.

Care vor fi atribuțiile președintelui biroului electoral al secției de votare în acest proces?

Ana Maria Pătru: În baza rezultatelor generate de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, a comunicărilor efectuate prin intermediul acestuia și a verificării actului de identitate, președintele biroului electoral al secției de votare oprește de la votare persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării și cea care și-a pierdut drepturile electorale. În celelalte cazuri, acesta îndrumă alegătorul să voteze la secția de votare la care este arondat, în cazul în care este arondat la altă secție de votare, înscrie în lista electorală suplimentară persoana care s-a prezentat la vot, este omisă din copia de pe lista electorală permanent și are domiciliul în raza teritorială a secției de votare respective. În situația în care persoana omisă este înscrisă în copia de pe lista electorală permanentă existentă la altă secție de votare, președintele biroului electoral al acelei secții de votare va fi notificat de către sistemul informatic în acest sens și va radia persoana respectivă din copia de pe lista electorală permanentă.

O eventuală deficiență în funcționarea sistemului informatic poate determina suspendarea sau întreruperea votării?

Ana Maria Pătru: Nu. Într-un astfel de caz, alegătorii vor prezenta actul de identitate operatorului de calculator sau unui membru al biroului electoral al secției de votare desemnat de președintele acestuia, care va consemna, pe suport electronic sau pe hârtie, codurile numerice personale ale alegătorilor și ora la care aceștia s-au prezentat la vot. Durata disfuncționalității sistemului informatic va fi consemnată într-un proces verbal, această informație fiind furnizată telefonic biroului electoral ierarhic superior de către președintele biroului electoral a secției de votare.

Care sunt garanțiile legale că operatorii de calculator nu vor introduce informații eronate în sistem și nu vor ‘închide ochii’ la eventuale tentative de vot multiplu?

Ana Maria Pătru: Garanțiile sunt asigurate de faptul că selecția și desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare se vor aproba prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente. Autoritatea va asigura managementul proiectului și resursa umană, în timp ce STS va pune la dispoziție partea tehnică a sistemului. Pentru implementarea acestui proiect este nevoie ca minimum 30.000 de persoane să fie instruite pentru a fi operatori ai sistemului, procesul de instruire urmând să fie extins și în ceea ce privește persoanele care vor deține calitatea de președinte și locțiitor de președinte de secție de votare. Sistemul va fi supus controlului și auditului oricărui actor politic interesat să aibă garanția că interesele sale nu sunt afectate.

 În ipoteza unor eventuale atacuri cibernetice, prin care s-ar putea încerca blocarea sistemului sau denaturarea informațiilor prelucrate de acesta, cum va fi afectat procesul votării sau corectitudinea datelor?

Ana Maria Pătru: Cel mai pertinent răspuns în acest sens pot să îl ofere reprezentanții STS. Totuși, în urma colaborării cu acest Serviciu, AEP nu a constat, cu ocazia alegerilor, niciun astfel de atac cibernetic care să afecteze procesul electoral.

AGERPRES

Leave a Response