|miercuri, iunie 19, 2024
  • Follow Us!

Primăria Brezoi a reabilitat şi modernizat Şcoala generală nr. 1 cu fonduri europene 

schell brezoi

 

Marţi, 16 iunie 2015, la sediul Primăriei Brezoi a avut loc conferinţa de presă care a marcat finalizarea proiectului „Schimbare învelitoare, realizare grupuri sanitare şi amenajare mansardă la Şcoala Generală nr. 1 Brezoi”, realizat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4. – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice este autoritate de management pentru POR 2007-2013, iar Agenţia pentru Dezvoltare Regională SV Oltenia este organism intermediar pentru implementare. Valoarea totală a proiectului a fost de circa 685.800 lei. Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 582.761 lei. Contribuţia de la FEDR a fost de 495.347 lei, iar cea de la bugetul naţional de 75.759 lei. Contribuţia beneficiarului a fost de 11.655 lei. Valoarea neeligibilă a proiectului, inclusiv cu TVA, a fost de 103.022 lei. Rezultatele investiţiei: a fost reabilitată, modernizată, consolidată şi extinsă Şcoala Generală nr. 1 Brezoi, în vederea eficientizării modalităţii de organizare a actului educaţional, asigurării echităţii, a egalităţii de şanse şi sporirea accesului la procesul educaţional. S-au executat următoarele lucrări: s-au îmbunătăţit principalele caracteristici ale imobilului în vederea respectării standardelor europene privind organizarea infrastructurii educaţionale; s-a amenajat o mansardă, în volumul podului existent, care asigură spaţii de depozitare pentru materiale didactice şi spaţii cu utilitate administrativă; s-a recompartimentat spaţiul interior, în vederea respectării structurii funcţionale, a circuitelor şi a dimensiunilor spaţiilor destinate procesului educaţional; ­ clădirea a fost renovată pentru asigurarea performanţei energetice; a crescut cu unul numărul de unităţi de învăţământ obligatoriu, din învăţământul primar, reabilitate, modernizate, extinse, din oraşul Brezoi. De asemenea, se preconizează creşterea cu 8% a numărului de elevi înscrişi în unitatea de învăţământ primar reabilitat, începând cu primul an operaţional, urmând să se ajungă de la 142 elevi în 2014, la 154 elevi înscrişi în 2019. Se mai urmăreşte creşterea cu 66% a numărului de elevi aparţinând grupurilor de populaţie dezavantajate înscrişi în unitatea de învăţământ reabilitată, de la 3 în 2014, la 5 în 2019. La fel şi creşterea cu 33 % a numărului de elevi cu dizabilităţi înscrişi în unitatea de învăţământ reabilitată, modernizată, de la 3 în 2014, la 4 în 2019. Durata de implementare a proiectului a fost de 8 luni, între 16 octombrie 2014 şi 16 iunie 2015.

Leave a Response