|sâmbătă, martie 25, 2023
  • Follow Us!

„Firma de exercițiu, startul tău în antreprenoriat – FESTINA” 

 

 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea în calitate de partener implementează proiectul “Firma de Exerciţiu, startul tău în antreprenoriat – FESTINA”. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 “Investeşte în oameni”, împreună cu Fundaţia CRIMM în calitate de solicitant ţi cu Inspectoratul Şcolar Judeţan Mehedinţi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, Fundaţia Orizont  şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov în calitate de parteneri. Proiectul are o durată de 10 luni şi îşi propune ca obiectiv general sprijinirea unui număr de 780 elevi din ciclul liceal din regiunile Bucureşti­ Ilfov şi Sud Vest Oltenia, din care 100 elevi din judeţul Vâlcea, în procesul de dezvoltare a aptitudinilor de muncă şi a unor competenţe antreprenoriale prin metode inovative de învăţare precum Firma de exerciţiu, care să le faciliteze trecerea de la şcoală la viaţa activă şi îmbunătăţirea inserţiei pe piaţa muncii după finalizarea studiilor.

 Pentru atingerea acestui deziderat, partenerii îşi propun, la nivel de obiective specifice, următoarele:

OS1 Orientarea şi consilierea profesională a 780 elevi din învăţământul liceal şi învăţământul profesional ISCED 3 din cele doua regiuni de dezvoltare (Sud­-Vest Oltenia şi Bucuresti-Ilfov) prin instrumente potrivite pentru creşterea adaptabilităţii la economia de piaţă a acestora cu accent pe definirea profilului socio­psiho profesional propriu şi a opţiunilor de carieră.

OS2 Dezvoltarea spiritului antreprenorial şi a competenţelor acţionale ale grupului ţintă prin simularea proceselor interne dintr-­o firmă reală în cadrul a 78 firme de exerciţiu din care 10 firme în judeţul Vâlcea, înfiinţate şi organizate în cadrul proiectului în vederea facilitării tranziţiei de la şcoală la viaţa activă şi asigurării unui cadru favorizant înfiinţării de noi afaceri cu potenţial crescut de reuşită în rândul tinerilor.

OS3 Crearea unui mediu favorizant tranziţiei de la şcoală la viaţa activă a 780 de elevi din ciclul liceal prin transferul de cunoştinţe şi competente specifice mediului profesional şi prin susţinerea creşrii de 50 parteneriate de colaborare între unităţile de învăţământ şi mediul de afaceri, din care 9 parteneriate în judeţul Vâlcea. Grupul ţintă este format din 780 elevi înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ secundar ­ ISCED 3, atât din învăţământul liceal tehnic şi din liceele cu profil teoretic şi economic cât şi din învăţământul profesional, din licee din regiunile Bucureşti­-Ilfov şi Sud Vest Oltenia, care vor fi cooptate în proiect prin acorduri de colaborare, anterior procesului de contractare.

Dacă sunteţi interesaţi să aflaţi mai multe detalii despre proiect, vă invităm să vizitati site-ul http://www.vl.edu.ro              

Leave a Response