|joi, iulie 25, 2024
  • Follow Us!

CONVOCATOR – ASOCIATIA CRESCATORILOR DE BOVINE HOREZEANCA 

CONVOCATOR

           

ASOCIATIA CRESCATORILOR DE BOVINE HOREZEANCA ORGANIZEAZA IN DATA DE 13.03.2016,ORELE 12,00 LA “CASA MARCEA” HOREZU (COROABA), ADUNAREA GENERALA ORDINARA, CU URMATOAREA ORDINE DE ZI:

1.RAPORTUL  DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DIRECTOR PE ANUL 2015;

2.RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI PENTRU ANUL 2015

3.APROBAREA BILANTULUI CONTABIL SI A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE LA 31.12.2015 ;

4.REPARTIZAREA PROFITULUI;

5.PREZENTAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2016 ;

6.HOTARAREA ADUNARII GENERALE PRIVIND UTILIZAREA FONDURILOR PRIMITE DE LA APIA ;

  1. DIVERSE.

CONDUCEREA

Leave a Response