|miercuri, iulie 24, 2024
  • Follow Us!

CONVOCATOR – OBSTEA ORASULUI HOREZU 

CONVOCATOR

OBSTEA ORASULUI HOREZU ORGANIZEAZA IN DATA DE 13.03.2016,ORELE 10,00 LA “CASA MARCEA” HOREZU (COROABA), ADUNAREA GENERALA ORDINARA, CU URMATOAREA ORDINE DE ZI:

1.RAPORTUL  DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PE ANUL 2015;

2.RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI PENTRU ANUL 2015 ;

3.APROBAREA BILANTULUI CONTABIL SI A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE LA 31.12.2015 ;

4.REPARTIZAREA PROFITULUI;

5.PREZENTAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2016 ;

6.MODIFICAREA STATUTULUI SI ACTULUI CONSTITUTIV ;

7.ALEGEREA UNUI CENZOR ;

8.HOTARAREA ADUNARII GENERALE PRIVIND UTILIZAREA FONDURILOR PRIMITE DE LA APIA ;

9.DIVERSE.

CONDUCEREA

Leave a Response