|joi, iulie 25, 2024
 • Follow Us!

O altă firmă a depus la Primăria Râmnicului plângere împotriva taxei de cultură şi sport 

primaria ramnicu valcea

 

Zilele trecute, firma SC Econatur Travel SRL Rm. Vâlcea a depus la Primăria Râmnicului o plângere prealabilă împotriva hotărârilor Consiliului Local prin care s-a instituit taxa specială pentru susţinerea financiară a culturii şi sportului. „Hotararile Consiliului Local Ramnicu Valcea mentionate, au fost adoptate in temeiul prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal (…). Potrivit prevederilor legale mai sus relevate, toate categoriile de persoane fizice si juridice beneficiare ale serviciului public local trebuie sa achite taxa speciala, insa Hotararile Consiliului Local Ramnicu Valcea nr. 148/35/2004 privind stabilirea si aprobarea nivelului impozitelor, taxelor si a altor sume cuvenite bugetului local, prin care s-a instituit, mentinut si actualizat taxa speciala pentru susţinerea financiara a culturii si sportului, au instituit si mentinut o discriminare cu privire ia taxeie si impozitele locale, creând numai in sarcina persoanelor juridicer a PFA-urilor si a celor asimilate acestora o obligaţie de plata a taxei netinand cont de principiul de drept care prevede ca «unde legea nu distinge nici noi nu trebuie sa distingem» stabilind prin prevederile mentionate o discriminarea intre persoanele fizice si cele juridice. Menţionez, totodata, ca prin activitatea desfasurata SC Econatur Travel SRL nu a beneficiat si nu beneficiaza, in vreun mod de serviciile publice locale pentru care s~a instituit taxa speciala pentru susţinerea financiara a culturii si sportului, astfel prin stabilirea sarcinii plaţii acestei taxe de către SC Econatur Travel SRL sunt incalcate prevederile art.282 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, întrucât conform acestora taxele special sunt plătite de către cei care beneficiaza de serviciile publice locale, in cauza nefiind îndeplinita aceasta cerinţa legala. În analizarea prezentei plângeri prealabile si in luarea de către institutia dumneavoastra a hotararii de anulare a obligaţilor de plata privind taxa de cultura si sport si a restituirii sumelor achitate pana in present, ca nedaiorate, de către SC Econatur Travel SRL, va solicit sa luaţi in considerare Hotararea definitiva si irevocabila a instantelor de judecata (hotararile pronuntate de Tribunalul Valcea si Curtea de Apel Piteşti, in dosarul nr.2130/90/2007), prin care profesia liberal de avocet, in speţa Cabinetele de avocatura si celelalte forme de organizare a profesiei de avocat, au fost scutite de plata taxei de cultura si sport, apreciindu-se ca aceasta taxa este discriminatorie”, se spune în plângerea SC Econatur Travel SRL.

Agentul economic susţine că taxa calculată în sarcina sa este nelegală deoarece nu face parte din categoria persoanelor care beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local. Solicită, de asemenea, restituirea sumelor achitate cu titlul de taxă de cultură şi sport ca nedatorate. Faţă de solicitarea SC Econatur Travel SRL, Primăria Râmnicului supune atenţiei următoarele: Consiliul Local al Municipiului Rm. Vâlcea a statuat prin HCL nr. 148/35/2004, că taxa specială pentru susţinerea financiară a culturii şi sportului vâlcean se datorează de către persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi producătoare de venit (asociaţii Familiare şi persoane fizice independente) şi de către toţi agenţii economici persoane juridice care desfăşoară activităţi economice pe raza municipiului Rm. Vâlcea. La adoptarea hotărârii de instituire a taxei speciale au fost respectate întocmai prevederile OUG nr. 45/2003 – privind finanţele publice locale (în vigoare la acea dată) şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în sensul că s-a realizat consultarea publică a tuturor categoriilor de plătitori, pe internet. De asemenea pe acest site au fost postate regulamentul acestei taxe, aprobat de Consiliul Local al municipiului Rm. Vâlcea, raportul de specialitate care a stat la baza respectivei hotărâri şi proiectul acesteia.

2 Responses to O altă firmă a depus la Primăria Râmnicului plângere împotriva taxei de cultură şi sport

 1. platitor de taxe si impozite

  Conform Codului FISCAL
  CAPITOLUL VIII – Taxe speciale

  ART. 484 – Taxe speciale

  (1) Pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice, precum și pentru promovarea turistică a localității, consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot adopta taxe speciale.

  (2) Domeniile în care consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum și cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

  (3) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituția sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare și funcționare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestații ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.
  Intrebare pentru Primaria Rm.VALCEA:
  Ce criterii aplicati la stabilirea categoriilor de platitori al taxei de cultura si sport ,in niciun caz conform legilor acestei tari,si de ce nu ati informat despre existenta acestei taxe macar din respect pentru cei care va platesc taxe si impozite sa va faceti datoria

   
 2. raluca

  Taxa A FOST INSTITUITA DE CATRE DUMNEALUI „PREA CINSTIUTUL”MIRICIA GUTAU.

   

Leave a Response