|duminică, iulie 21, 2024
  • Follow Us!

Senatorul Dan Niţu: Căminul de Bătrâni Bălceşti va beneficia de finanțare de la bugetul de stat 

balcesti spital

 

Recent, a fost transmis răspunsul formulat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice la întrebarea adresată ministrului de către senatorul Dan Niţu, preşedintele ALDE Vâlcea, referitoare la „Soluţii pentru finanţarea căminului de bătrâni din Bălceşti, judeţul Vâlcea”. „Finanţarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice se realizează în principal din bugetul local, din contribuţia beneficiarului şi/sau, după caz, a familiei acestuia şi din bugetul de stat. De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), se finanţează programul de subvenţionare a unităţilor de asistenţă socială ale asociaţiilor şi fundaţiilor, programe de interes naţional adresate furnizorilor publici şi privaţi în scopul dezvoltării serviciilor sociale şi programul de investiţii pentru autorităţile administraţiei publice locale şi organizaţiile neguvernamentale, în baza proiectelor locale, co-finanţare pentru cheltuieli destinate lucrărilor de construcţii/reabilitare şi dotare a clădirilor în care funcţionează servicii sociale. Referitor la finanţarea prin Programul de interes naţional «Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice», aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, acesta a fost destinat susţinerii funcţionării căminelor pentru persoane vârstnice înfiinţate prin reorganizarea unor unităţi sanitare ineficiente. Perioada de derulare a acestui program de interes naţional a fost iniţial de 33 de luni, începând cu data de 1 aprilie 2011, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2013 Prin HG nr. 1027/2013 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional «Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice», perioada de aplicare a programului a fost prelungită cu 22 luni, până la 31 octombrie 2015. La sfârşitul perioadei de derulare a programului, autorităţile administraţiei publice locale întâmpină mari dificultăţi în asigurarea resurselor financiare din bugetele proprii necesare finanţării îngrijirii în regim rezidenţial a persoanelor vârstnice. Astfel, majoritatea autorităţilor administraţiei publice locale care beneficiază de finanţare din Program s-au adresat în repetate rânduri Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice cu solicitarea de prelungire a Programului, motivul solicitărilor constituindu-l evitarea închiderii acestora cauzată de lipsa fondurilor necesare funcţionării. Pentru a veni în sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale care au beneficiat de finanţare prin program, MMFPSPV a elaborat un proiect de act normativ pentru aprobarea programului de interes naţional «Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice». Proiectul de hotărâre a Guvernului este postat pe site-ul MMFPSPV în vederea dezbaterii publice, conform legislaţiei în vigoare. Prin aprobarea proiectului propus Căminul pentru persoane vârstnice din judeţul Vâlcea va beneficia cât mai curând posibil de finanţare de la bugetul de stat”, se arată în adresa Ministerului Muncii.

Leave a Response