|luni, iulie 22, 2024
  • Follow Us!

CONVOCARE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR OLĂNEŞTI BALNEOTER S.A. 

 

Societatea OLANESTI BALNEOTER SA

Sediu: Baile Olanesti, str. Libertatii, nr. 2 A, vila 17

Judetul Valcea 

Nr. inreg. la ORC Valcea J38/650/2012

CUI : R 31044716

 

Nr. 22  din 25.03.2016

 

CONVOCARE

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR  OLĂNEŞTI BALNEOTER S.A.

ADMINISTRATORUL UNIC al societăţii OLĂNEŞTI BALNEOTER S.A., in temeiul atributiilor stabilite prin Actul constitutiv, convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor la data de              28 aprilie 2016, în sedinţă de la orele 11, la sediul societăţii din Băile Olăneşti, str. Libertatii, nr. 2A, Vila 17, jud. Vâlcea, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la sfârşitul zilei de 31.03.2016, cu următoarea ordine de zi:

  1. Revocarea domnului Teodorini Andrei Mihail din funcţia de Administrator şi Director General al societatii Olaneşti Balneoter SA si numirea unei alte persoane în aceste funcţii.
  1. Actualizarea actului constitutiv al societăţii.

 

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionată, Adunarea Generală a Acţionarilor se va ţine la data de 29 aprilie 2016, la aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

Documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, precum şi formularele de procuri speciale pot fi obţinute de la sediul societăţii.

 

ADMINISTRATOR UNIC,

Teodorini Andrei Mihail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Response