|duminică, aprilie 2, 2023
  • Follow Us!

Consiliul Local va rectifica bugetul Primăriei şi va inventaria în domeniul public două drumuri 

primaria ramnicu valcea
  • În şedinţă ordinară,

Consiliul Local va rectifica bugetul Primăriei şi va inventaria în domeniul public două drumuri

Primarul interimar Ion Gigi Matei a semnat recent decizia de convocare în şedinţă ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 31 martie 2016, cu 21 de rapoarte şi proiecte de hotărâri pe ordinea de zi. Astfel, se vor dezbate şi aproba următoarele propuneri: aprobare PUZ „Parcelare Zona Rezidenţiala”, strada Livezi – punctul Dealul Malului, investitori Daşoveanu Armând şi Daşoveanu Daniela Virginia; închirierea prin licitaţie publică a unor suprafeţe de teren pentru amplasarea de panouri publicitare; modificarea şi completarea caietului de sarcini ai serviciului de transport public local de călători din municipiul Râmnicu Vâlcea; aprobarea unor investiţii suplimentare la Baza Sportivă „1 Mai”; inventarierea în domeniul public al municipiului a unui imobil-teren cu destinaţia de drum public, (intrarea Dumitru Berciu); inventarierea în domeniul public ai municipiului a unui imobil-teren cu destinaţia de drum public, (strada Prunului, tronson II); acordarea unui mandat special reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea ETA SA (majorare capital social); aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reţea de canalizare apă pluvială strada Eleodor Constantinescu”; proiect de hotărâre privind eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru parcurile de distracţii amplasate în municipiul Râmnicu Vâlcea.; aprobarea procedurii de identificare a beneficiarilor şi de acordare a stimulentului educaţional pentru copiii din grădiniţe, care provin din familii defavorizate; aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea; modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Protecţie Socială; raport şi proiect de hotărâre privind modifcarea statului de funcţii al Serviciului de Asistenţă Medicală din unităţile de învăţământ ale municipiului Râmnicu Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei 1 din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 284 din 28 decembrie 2015; raport şi proiect de hotărâre privind efectuarea unor plăţi din bugetul local; raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2016; raport şi proiect de hotărâre privind analizarea solicitării SC Oltchim SA de modificare a cotei aprobate pentru calculul impozitului pe clădiri; raport şi proiect de hotărâre privind organizarea concursului cu tema „Împreună pentru un oraş mai curat”; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local din 2015 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru anul şcolar 2015-2016; raport privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2015.

Leave a Response