|duminică, iulie 21, 2024
  • Follow Us!

Şedinţă maraton la Consiliul Judeţean, cu 31 de proiecte de hotărâri pe ordinea de zi 

Consiliul-Judetean-Valcea-300x295

 

Joi, 31 martie, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea, cu 31 de proiecte de hotărâri sau informări plus punctul „Diverse” pe ordinea de zi. Printre altele, se vor aproba următoarele propuneri: rectificarea bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, finanţate parţial sau integral din bugetul propriu al judeţului Vâlcea, a Bugetului Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti, precum şi a Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2016; aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2016, al Societăţii Parc Ind Vâlcea SA; aprobarea plăţii cotizaţiei judeţului Vâlcea, pentru anul 2015 la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor în judeţul Vâlcea; aprobarea plăţii cotizaţiei judeţului Vâlcea, pentru anul 2016 la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea”; modificarea Anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 18 din 26 februarie 2010 privind înfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare; stabilirea contribuţiei lunare datorate de persoanele internate sau susţinătorii legali, după caz, Centrului de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti, în anul 2016; modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 234 din 27 noiembrie 2015; darea în administrarea Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, a unor bunuri care aparţin domeniului privat al judeţului Vâlcea; darea în administrarea Centrului Militar Judeţean Vâlcea a unor autovehicule care aparţin domeniului privat al judeţului Vâlcea; majorarea valorii de inventar a unui bun imobil, aflat în domeniul public al judeţului Vâlcea; aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii „Încălzire centrală pavilion central şi pavilion administrativ – Centrul de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti”; aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza proiect tehnic, pentru lucrarea „Lucrări de punere în siguranţă a DJ 677 A Creţeni – Pesceana – Sirineasa, km 18+300, comuna Glăvile, judeţul Vâlcea”; aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza proiect tehnic, pentru lucrarea „Variantă provizorie de circulaţie pe DJ 678 E, limită judeţul Argeş-Cireşu-limită judeţul Olt, km 10+500”; aprobarea documentaţiei tehnico- economice, faza proiect tehnic, pentru lucrarea „Refacere platformă drum şi ziduri de sprijin pe DJ 703M Perişani- Cornet, km 0+400”; mandatarea reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea” să aprobe modificarea şi completarea Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă şi de Canalizare; aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea; aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2015 a managementului lui Adrian Constantin Roman la Teatrul “Anton Pann” Râmnicu Vâlcea; aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2015 a managementului doamnei Doina Gănescu la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea; aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2015 a managementului lui Dumitru Antonie Chelcea la Memorialul „Nicolae Bălcescu”; aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2015 a managementului lui Remus Grigorescu la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea; aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2015 a managementului lui Claudiu Aurel Tulugea la Muzeul Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea; aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management, a proiectului de management, a duratei pentru care se va încheia contractul de management, precum şi numirea managerului la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea; proiect de hotărâre privind numirea doamnei Bădele Eugenia în funcţia publică de conducere de director executiv al Camerei Agricole Judeţene Vâlcea; modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea.

Leave a Response