|marți, martie 21, 2023
  • Follow Us!

ANUNŢ Primăria Comunei Beislăveşti 

ANUNŢ

Primăria Comunei Beislăveşti, judeţul Vâlcea cu sediul în localitatea Berislăveşti, str. Stoeneşti, nr. 84 Judeţul Vâlcea, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de;

-paznic de noapte: 1 post, conform HG 286/23.03.2011.

Concursul se va desfăşura astfel:

  • Proba scrisă în data de 28 aprilie 2016, ora 10,00.,
  • Proba interviu în data de 29 aprilie 2016, ora 10,00

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

* studii -minim 8 clase absolvite.

  • vârsta cuprinsă între 18 -50 de ani
  • să fie apţi medical pentru exercitarea funcţiei,

-să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a Ul-a la sediul Primăriei Comunei Berislăveşti

Relaţii suplimentare la sediul: primărie» Comunei Berislăveşti persoană de contact: Cernea Maria telefon: 0250/753077, fax;0250753077} E-mail: primariaberisIavestj@yahoo.com .

 

Leave a Response