|sâmbătă, aprilie 20, 2024
  • Follow Us!

Primăria Laloşu a fost obligată de instanţă să plătească dobânda de 133.275 lei către creditorul Europan Prod 

ion-toma-lalosu

 

În urmă cu cinci ani, Tribunalul Vâlcea a admis cererea de emitere a ordonanţei de plată formulată de creditoarea SC Europan Prod SRL Piteşti împotriva Primăriei Laloşu şi a somat debitoarea să plătească creditoarei suma de circa 956.300 lei, reprezentând contravaloare lucrări, plus dobânda legală de la data scadenţei. Plata dobânzii legale de 133.275 lei a fost făcută de Primăria Laloşu în data de 31 octombrie 2014 (prin factura 0017025), însă acest aspect a fost omis de inspectorii Curţii de Conturi în raportul pe anul 2014. La Tribunalul Vâlcea, SC Europan Prod SRL a arătat că a prestat activităţi de suprastructură drum pentru Primăria Laloşu, în baza contractului nr. 1408 din 7 mai 2010, pentru suma totală de 956.274 lei, inclusiv TVA. După realizarea lucrării s-a întocmit borderoul realizări din 2009, cu care beneficiarul a fost de acord, fiind semnat de acesta, precum şi situaţia de lucrări, care a fost confirmată de beneficiar. Deşi lucrarea a fost executată în totalitate, iar situaţia de lucrări a fost acceptată, debitoarea nu a achitat preţul lucrărilor, cu toate că art. 19 pct. 19.6 din contract prevedea că plata trebuie făcută imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor. În dovedirea cererii sale, SC Europan Prod SRL a depus la dosar în copie următoarele înscrisuri: contract de lucrări nr. 1408 din 7 mai 2010, borderou realizări 2009, situaţii de lucrări.

Între Primăria Laloşu, în calitate de achizitor, şi SC Europan Prod SRL, în calitate de executant, s-a încheiat contractul nr. 1408 din 7 mai 2010, prin care executantul s-a obligat să execute, să finalizeze şi să întreţină suprastructură drum la drum local, iar antreprenorul s-a obligat să plătească preţul de 803.591 lei, plus TVA 152.682 lei. Contractul a fost semnat ştampilat de ambele părţi contractante. Potrivit situatiei de lucrări coroborată cu recunoaşterea debitoarei, SC Europan Prod SRL a executat lucrările la care s-a obligat prin contract, însă debitoarea nu a achitat preţul acestora, potrivit dispoziţiilor contractuale. Potrivit OUG nr. 119/2007, prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă din contracte comerciale. În speţă, creanţa în cuantum de 956.274 lei reprezentând contravaloare lucrări, îndeplineşte condiţiile prevăzute de textul de lege menţionat anterior, în sensul că are caracter cert, lichid şi exigibil. De asemenea, creanţa a fost acceptată la plată de către debitoare prin semnarea şi ştampilarea contractului, a situaţiei de lucrări, precum şi prin recunoaşterea debitoarei făcută la termenul de judecată din data de 19 octombrie 2011. Întrucât Primăria Laloşu nu a achitat debitul la scadenţă, respectiv la data de 30 mai 2010, de la data scadenţei şi până la achitarea efectivă a debitului, primăria datorează şi dobânda legală în conformitate cu dispoziţiile art. 2 din OG nr. 9/2000. Nu putea fi primită cererea SC Europan Prod SRL privind şi reactualizarea debitului, având în vedere că obligaţia este purtătoare de dobânzi şi s-a acordat dobânda legală. în caz contrar s-ar realiza o îmbogăţire Iară justă cauză a creditoarei. La cererea creditorului SC Europan Prod SRL s-a întocmit un raport de expertiză contabilă care avea ca obiectiv determinarea dobânzii legală de la data scadenţei, respectiv 30 mai 2010, până la achitarea efectivă pentru suma de 956.2748 lei, pronunţată prin sentinţa nr. 1947, în şedinţa publică din 19 octombrie 2011, de Tribunalul Vâlcea, ţinându-se seama de: valoarea obligaţiei principale in suma de 956.274 lei; actualizarea valorii obligaţiei principale prevăzute în titlu cu dobânda legală până la data plăţii efective; s-a virat suma de 482.808 lei cu OP 351/11.06.2012 şi 517.192 lei cu OP 436/24.10.2012. Pentru întocmirea raportului de expertiză s-au utilizat următoarele documente: dosar nr. 4171/90/2011; comunicatele Institutului Naţional de Statistică privind rata dobânzii BNR; comunicatele BNR cu privire la rata dobânzii de referinţă. Conform art. 3 alin 1 din lege, rata dobânzii legale remuneratorii se stabileşte la nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, care este rata dobânzii de politică monetara stabilită prin hotărâre a consiliului de administraţie al BNR. Ţinând cont de obiectivele propuse şi de documentele de fundamentare, aplicând normele invocate, expertul contabil a procedat la determinarea sumei totale datorate de Primăria Laloşu firmei SC Europan Prod SRL.

(Petre Coman)

Leave a Response