|sâmbătă, aprilie 20, 2024
  • Follow Us!

Consiliul Local a aprobat continuarea programului de reabilitare termică la 9 blocuri din municipiu 

large_12-8-10--22-34-51blocuri anl_2 pp

 

Consiliul Local al municpiului Râmnicu Vâlcea a aprobat zilele trecute preluarea în bugetul local a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie, corespunzătoare cotei de contribuţie de 50% din bugetul de stat, pentru realizarea proiectului „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe Bloc S3 – Str. Generai Magheru nr. 14, Bloc H2 – Str. Republicii nr.18, Bloc R4 – Str. Henri Coandă nr. 7, Bloc 51A – Str. Radu de la Afumaţi nr.1, Bloc 113 – Str. Matei Basarab nr.28, Bloc 129 – Str. Matei Basarab nr.17, Bloc 131 – Str. Matei Basarab nr.21, Bloc 132 – Str. Matei Basarab nr.23, bloc A1 – strada Doctor Hacman”. Consecinţă a acestor prevederi, s-a rectificat bugetul local în sensul alocării sumei de 3 milioane de lei. Cheltuielile preluate la bugetul local pot fi achitate şi din sumele aprobate pentru finanţarea lucrărilor de intervenţie de către MDRAP, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgentă a Guvernului nr. 18/2009, ca urmare a rectificării bugetului de stat. Pentru proiectul de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe, a fost semnat contract de finanţare nr. 4618/25.09.2014 în cadrul POR Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” Domeniul major de interventie 1.2 – Sprijinirea investiţiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinţe, cu termen pana la data de 31.12.2015. În baza contractului de finanţare, Municipiul Rm. Valcea a încheiat contract pentru serviciul de dirigentie de şantier nr. 15380/24.04.2015, iar in baza aceluiaşi contract de finanţare si a H.C.L. nr. 248/15.12.2015 s-a semnat contractul de lucrări nr. 45408/15.12.2015. Prin H.C.L. nr. 248/15.12.2015 s-a aprobat finanţarea proiectului din bugetul local in baza contractului de finanţare nr. 4618/25.09.2014 sau in cazul neprelungirii acestuia, in baza prevederilor OUG nr. 18/2009 privind creşterea performantei energetice a blocurilor de locuinţe si încheierea contractului de execuţie lucrări.         În data de 23.12.2015, ADR Sud Vest Oltenia, a comunicat faptul ca nu sunt îndeplinite condiţiile pentru prelungirea contractului de finanţare. Având in vedere înştiinţarea ADR Sud Vest Oltenia, cu privire la neindeplinirea condiţiilor pentru prelungirea contractului de finanţare, prin adresa nr. 47435/29.12.2015 s-a solicitat MDRAP includerea proiectului mai sus mentionat in programul naţional privind creşterea performantei energetice a blocurilor de locuinţe, depunand toate documentele solicitate in acest sens. Prin HCL nr. 22/02.02.2016 s-a aprobat bugetul local si lista de investiţii pe surse de finanţare pentru anul 2016, respectiv Anexa 7- Reabilitare termica blocuri de locuinţe la o valoare totala din bugetul local de 3.800.000 lei cu TVA, reprezentant 50% din valoarea de execuţie, incluzând si cota de 20% ce revine asociaţiilor de proprietari in valoare de 3.460.000 lei cu TVA, 50% din valoarea cheltuielilor diverse si neprevăzute in valoare de 300.000 lei cu TVA si valoarea serviciului de dirigentie de şantier in valoare de 40.000 lei cu TVA. Prin adresa nr. 18651/26.02.2016, înregistrata la sediul primăriei municipiului cu nr. 8217/03.03.2016, MDRAP, referitor la includerea in Programul naţional privind creşterea performantei energetice a blocurilor de locuinţe, a comunicat ca „bugetul alocat programului pentru anul 2016 nu permite promovarea de noi obiective, dar in situatia unei rectificări pozitive, se va analiza posibilitatea includerii in program a blocurilor propuse. Având in vedere faptul ca fondurile alocate din bugetul local sunt asigurate doar in proporţie de 50% din valoarea totala de execuţie, prin adresa nr. 12260/22.03.2016, transmisa firmei cu care s-a incheiat contractul de execuţie, s-a propus acceptarea inceperii lucrărilor in condiţiile in care lucrările de execuţie sa fie decontate in proporţie de 50%, avand in vedere fondurile alocate din bugetul local, iar diferenţa sa fie decontata atunci cand proiectul va fi inclus in ărogramul naţional privind creşterea performantei energetice a blocurilor de locuinţe, in acest sens urmând a se semna un act adiţional la contractul de execuţie. Prin adresa nr. 31/29.03.2016, înregistrata la sediul primăriei municipiului sub nr. 12500/29.03.2016, executantul lucrări nu a răspuns propunerii făcute, dar a reiterat disponibilitatea de a începe lucrările.

Leave a Response