|sâmbătă, aprilie 20, 2024
  • Follow Us!

Abateri financiar-contabile de 1 milion lei descoperite de Curtea de Conturi la Primăria Şuşani 

staiu susani

 

La începtul acestui an, Curtea de Conturi a prezentat rezultatele acțiunii de audit desfășurată la Primăria Şuşani, fiind verificate conturile anuale de execuţie bugetară ale comunei pe anul 2014. S-au descoperit abateri finciar-contabile de peste 1 milion de lei. Primăria Şuşani nu a calculat, evidenţiat și încasat impozitul pe clădiri, pentru persoanele fizice, care nu au declarat construcțiile noi, în sumă totală de 6.000 lei din care 5.000 lei impozit pe clădiri și 1.000 lei sunt majorări de întârziere. Primăria Şuşani nu a înregistrat la finele anului 2014 toate investițiile în curs de execuție astfel că pentru două obiective în curs de execuție „Modernizări drumuri comunale” și ,,Bază sportivă” nu a fost înregistrată în contul 231 „Active fixe corporale în curs de execuţie” valoarea totală de 882.000 lei (modernizări drumuri comunale – 578.000 lei și baza sportivă – 304.000 lei). Nu a fost înregistrată în contul 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar” valoarea totală de 44.000 lei, plățile efectuate cu aceste materiale fiind înregistrate direct pe cheltuieli. Primăria Şuşani nu a înregistrat active corporale în valoare totală de 105.000 lei din care 7.000 lei reprezentând lamă zăpadă pentru buldoexcavator și 98.000 lei reprezentând modernizări și reparații efectuate la active corporale deja existente, plățile efectuate pentru aceste active fiind înregistrate direct pe cheltuieli. Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi Vâlcea au fost: calcularea și evidențierea impozitului pe cladiri și a majorărilor de întârziere aferente, pentru toate construcțiile realizate, la care termenul de execuție a lucrărilor a expirat; înregistrarea în contabilitate a următoarelor elemente patrimoniale: active fixe corporale în curs, materialelor de natura obiectelor de inventar, active corporale noi dobândite cât și majorarea valorii activelor corporale existente la care s-au făcut modernizări.

(Petre Coman)

Leave a Response