|sâmbătă, aprilie 13, 2024
  • Follow Us!

Ministerul Educației organizează CONCURS pentru posturile de inspector școlar general adjunct la Vâlcea 

andra bica 11

COMUNICAT DE PRESĂ

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de inspector școlar general adjunct din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea și a funcției vacante de director la Casa Corpului Didactic Vâlcea.

Concursul se organizează în baza Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

La concurs poate candida personalul didactic care îndeplinește , cumulativ, următoarele condiții:

  1. este membru al Corpului Național de Experți în managementul educațional;
  2. este absolvent al unei instituții de învățământ superior,cu diplomă de licență;
  3. este personal didactic titular în învățământ și are gradul didactic I sau titlul științific de doctor;
  4. are o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 8 ani, dintre care cel puțin 5 în ultimii 10 ani;
  5. a obținut calificativul „foarte bine” în ultimii 5 ani școlari încheiați și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent;
  6. are recomandare/caracterizare vizând calitățile profesionale, manageriale și morale din partea consiliului profesoral al unității de învățământ din partea consiliului de administrație al inspectoratului școlar ori recomandarea senatului universității sau a organului de conducere al instituției în care candidatul își desfășoară activitatea la data înscrierii la concurs;
  7. nu a desfășurat poliție politică și nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
  8. este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art.234 alin.(1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  9. la data susținerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.

Candidații depun dosar de înscriere constituit, obligatoriu, în conformitate cu prevederile art.4 din Metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare,în perioada 20 aprilie-4 mai 2016, la sediul  I.S.J. Vâlcea.

Probele de concurs se vor desfășura în perioada 19 mai -10 iunie 2016 la sediul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice

Metodologia de concurs, bibliografia de concurs,modelele de curriculum vitae, declarația pe propria răspundere, fisele de evaluare a probelor, fișa cadru a postului de inspector școlar general adjunct și de director la Casa Corpului Didactic, precum și lista documentelor necesare se afișează atât la sediul MENCȘ, cât și la sediul ISJ Vâlcea.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0350/431571, în perioada 20 aprilie-4 mai 2016, între orele 10.00-15.00, compartimentul Management instituțional.

 

Inspector Școlar General,

Prof. Andra BICĂ

Leave a Response