|sâmbătă, aprilie 20, 2024
  • Follow Us!

Zelici și Idu, dați în judecată de angajații concediați ABUZIV de la CET Govora! 

ludovic ZELICI

Directorii liberali de la CET Govora, Ludovic Zelici și Ion Idu, au fost dați în judecată de mai mulți angajați CONCEDIAȚI ABUZIV. Prezentăm azi una dintre întâmpinările depuse la Judecătoria Râmnicu Vâlcea (exact așa cum am primit-o):

Ion Idu CET

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnata, CIOBANU IONICA cu domiciliul in comuna Barbatesti ,sat Negrulesti-114, judet Valcea,CNP:………..

, in contradictoriu cu subscrisa S.CET. Govora S.A. cu sediul in Str. Industriilor, nr.1, identificata la registrul comertului cu J38/683/1997, CIF RO10102377,prin reprezentanti sai:Ludovic Zelici Valentin,Idu Ion ,Dr.Popescu Rodica,pentru savarsirea de abuz in serviciu conform art.297 noul cod penal prin semnarea deciziei: 169/22.02.2016 ,in termenul legal de 30 de zile in baza art. 268 Codul muncii formulez prezenta: CONTESTATIE LA DECIZIA NR. 169/22.02.2016

La Contractul Individual de Munca nr : 15115/21.08.2015 inregistrat la ITM Valcea prin care va solicitam in contradictoriu cu parata, sa dispuneti urmatoarele:

1) Anularea deciziei NR. 169/22.02.2016, ca nelegala si netemeinica – art. 80 art. 83

2) Obligarea la plata unei despagubiri, in urma anularii deciziei, egale cu salariile indexate ,majorate si reactualizate, de care ar fi beneficiat salariatul din momentul pana la momentul judecarii definitive si irevocabile a acestui litigiu – art. 80 alin 1;

3) Obligarea paratei la reintegrarea pe postul detinut inainte de producerea efectelor deciziei contestate repesctiv pe postul de asistent medical.

4) Obligarea paratei la plata tuturor cheltuielilor de judecata ocazionate.

In fapt, in data de 21.08.2015 am fost angajat(a) la S.CET. Govora S.A. in functia de asistent medical, si mi-am desfasurat aceasta activitate pana la data de 23.02.2016 cand mi s-a comunicat decizia cu nr:169 din 22.02.2016 prin care am fost concediat(a), pentru motivul expirari contractului doar pentru 2 asistente ,iar pentru celelalte 7 nu s-a aplicat aceiasi masura facandu-se abuz in serviciu.

Consider ca aceasta masura este nelegala si netemeinica,si constituie un abuz in serviciu conform art.297 noul cod penal aliniatul 1 si 2 pentru urmatoarele motive:

– Contractul individual de munca trebuia incheiat pe perioada nedeterminata conform art.12 aliniat 1 si pentru ca nu ne incadram in nici un aliniat al art. 83 din codul muncii, deoarece am fost preluati prin internalizare de la S.C. MEDSERVMIN S.A.TG.JIU conform anuntului anexat, nu pe perioada determinata de 6 luni cum este specificat in contractul individual de munca 15115/21.08.2015 unde se specifica faptul ca se incheie pe perioada determinata in cazul suspendari contractului individual de munca al titularului de post dar aici nu este cazul pentru ca eu eram titulara pe post,de fapt am fost preluate 9 asistente am dat examen am trecut toate baremul de concurs conform anuntului 32976/03.08.2015 anexat la dosar si informari catre mine 34250/12.08.2015 anexata unde eram admisa. In timpul perioadei de 6 luni am mai dat doua testari la care Doamna dr.Popescu Rodica a ajutat pe unele asistente favorizandu-le apoi a spus ca s-au mai dat 3 testari orale ca sa se justifice la abuzul in serviciu facut si sa nu poata fi verificata, ceea ce nu este adevarat, iar cu ajutorul carora a reusit sa faca o departajare nerealista , iar cand am intrebat-o mi-a raspuns ca asa a spus seful ei ierarhic ca sa elimine 2 asistente , de aceea cer sa fie puse la dispozitia instantei aceste probe care m-au defavorizat ducand la desfacerea contractului de munca,iar la celelante 7 l-ea preluingit contractul conform promisiuni facute la preluarea tuturor asistentelor dar a procedat incorect cu cele doua pentru ca nu au fost informate nici o data ca nu li se vor mai prelungi contractele si lor, si la data respectiva nu era in aplicare nici un program de restructurare.

-Conform art. 86 aliniatul 1 angajatorii sunt obligaţi să informeze salariaţii angajaţi cu contract individual de muncă pe durată determinată despre locurile de muncă vacante sau care vor deveni vacante, corespunzătoare pregătirii lor profesionale, şi să le asigure accesul la aceste locuri de muncă în condiţii egale cu cele ale salariaţilor angajaţi cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

-Nu s-a respectat nici art. 173 aliniatul 1 unde se prevede : Salariaţii beneficiază de protecţia drepturilor lor în cazul în care se produce un transfer al întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acesteia către un alt angajator, potrivit legii.

In drept:

Imi intemeiez actiunea pe dispozitiile:

-Art. 297 noul cod penal aliniatul 1 si 2.

– Art. 76 din Codul muncii Decizia de concediere se comunică salariatului în scris şi trebuie să conţină în mod obligatoriu:

  1. a) motivele care determină concedierea;
  2. b) durata preavizului;
  3. c) criteriile de stabilire a ordinii de priorităţi, conform art. 69 alin. (2) lit. d) , numai în cazul concedierilor colective;
  4. d) lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate şi termenul în care salariaţii urmează să opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant, în condiţiile art. 64. -Art. 78 din Codul muncii.

-Concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege este lovită de nulitate absolută.

– Ne intemeiem prezenta actiune pe dispozitiile Codului Muncii art. 268 alin 1, Art. 40 alin.2 litera c, art. 65 alin.1si 2 , art. 80,159,166 alin.4 , cat si dispoztiile art 82 alin.3 si 4.

In probatoriu: Intelegem sa ne folosim pentru dezlegarea prezentei cauze de proba cu martori, ce pot indica faptul ca am lucrat la societatea respectiva proba cu interogatoriul paratei, proba cu inscrisuri.

-Inteleg sa aduc in dovedirea celor expuse de mine proba cu acte, pe care le anexez, prezentei contestatii, precum si proba cu martori.

– In consecinta, cer admiterea contestatiei, anularea deciziei si reincadrarea in functia avuta anterior, plata drepturilor salariale de care am fost privat, precum si cheltuieli de judecata.

Depun contestatia in dublu exemplar, un exemplar pentru a fi comunicat si angajatorului.

Contestatia este scutita de taxa judiciara de timbru si de timbru judiciar, conform art. 285 din Codul muncii.

Leave a Response