|sâmbătă, aprilie 20, 2024
  • Follow Us!

Consiliul Local, chemat să aprobe organizarea evenimentelor dedicate „Zilei Râmnicului” şi „Zilei Copilului” 

primaria-ramnicu-valcea

 

Joi 28 aprilie, va avea loc şedinţa ordinară Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu 26 de rapoarte şi proiecte de hotărâri plus punctul „Diverse” pe ordinea de zi. Astfel, se vor aproba următoarele propuneri: Planul Urbanistic de Detaliu „Construire spaţiu comercial pizzerie, strada Eroilor nr.21 A”, investitori Cojocaru Cătălin Constantin şi Cojocaru Florentina Cornelia; Planul Urbanistic de Detaliu „Construire bloc locuinţe cu spatii comerciale la parter D+P+4-6E retras, bulevardul Dem Rădulescu nr.15″, investitor SC Cuore Nero SRL; Planul Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă D+P+E mansardat strada Gabriel Stoianovici nr.1”, investitor Pătru Valentin Nicolae; aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul I al anului 2016; rectificarea bugetului local pentru anul 2016; efectuarea unor plăţi din bugetul local; organizarea evenimentelor dedicate „Zilei Râmnicului” – 628 de ani de la prima atestare documentară a municipiului şi „Zilei Copilului”; analizarea unor solicitări de decontare a cheltuielilor cu utilităţile la două unităţi de cult; exprimarea acordului municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de acţionar al societăţii Apavil SA, cu privire ia angajarea unui avocat care să asigure reprezentarea societăţii în dosarele aflate pe rolul instantelor de judecată; raport şi proiect de hotărâre privind efectuarea unui schimb de terenuri; raport şi proiect de hotărâre privind prelungirea contractului pentru administrarea Bazei de Agrement Ostroveni; raport şi proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuinţe sociale şi stabilirea chiriei; modificarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 357/205/2008; modificarea anexei nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; completarea anexei nr.8 şi a anexei nr.3 la contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; raport şi proiect de hotărâre privind transmiterea unor terenuri în folosinţă către societatea Pieţe Prest SA; modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2009 referitoare la aprobarea caietului de sarcini al serviciului de transport public local de călători; inventarierea în domeniul public al municipiului a unui imobil-teren cu destinaţia de drum public; mandatarea reprezentantului municipiului în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din judeţul Vâlcea; modificarea unor taxe pentru exploatarea Bazei de Agrement Ostroveni; aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social „Centrul de servicii terapeutice pentru copilul cu autism Mara Râmnicu Vâlcea (CSTM)”; aprobarea regulamentului de organizare şî funcţionare a serviciului social „Centrul Social de Urgenţă Ioana (CSUI)”; aprobarea transformării unor posturi din statul de funcţii aferent instituţiilor învăţământului preuniversitar de stat şi învăţământului preşcolar din municipiul Râmnicu Vâlcea urmare a promovării în grade/trepte profesionale superioare; modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Creşe din municipiul Râmnicu Vâlcea; modificarea statului de funcţii al Filarmonicii „Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea, etc.

Leave a Response