|sâmbătă, decembrie 10, 2022
 • Follow Us!

Anunț ICSI 

În data de 23.05.2016, în cadrul INC-DTCI-ICSI Rm. Vâlcea se organizează examen/concurs pentru ocuparea postului de:

 • îngrijitor clădiri, cod COR 515301

Condiţii de participare:

 • Pot candida persoane din cadrul şi din afara institutului institutului cu pregătire în domeniu;

Dosarul de înscriere la concurs/examen va conţine:

 1. Cerere pentru înscriere la concurs (formularul se pune la dispoziţie de către comp. resurse umane)
 2. Curriculum vitae (formularul se pune la dispoziţie de către comp. resurse umane)
 3. Copie certificat de naştere titular
 4. Copie certificat căsătorie titular / (după caz)
 5. Copie certificat naştere copii titular / (după caz)
 6. Copie act de identitate
 7. Copie acte de studii (ultima scoală absolvită)
 8. Copie acte de calificare (exclusiv pentru postul oferit)
 9. Copie livret militar / (după caz)
 • Adeverinţa medicala (medic familie)
 1. Certificat de cazier judiciar (data eliberării să nu depăşească 6 luni anterior datei angajării)
 2. Copi alte adeverinţe de vechime în muncă şi/sau de şomaj / (după caz)
 3. Recomandări de la locurile anterioare de muncă (la solicitarea ICSI)
 4. Carnet de muncă în original si copie cu înscrierile efectuate la zi la fostul angajator si/sau extras Revisal

Tematica de concurs:

Organizarea INC-DTCI ICSI Rm. Vilcea;

Obligaţii ce revin îngrijitorului pt. efectuarea curăţeniei în birouri/laboratoare, etc.

Necesarul de materiale folosite la curăţenie;

Norme de protectie a muncii; norme de securitate şi sănătate în muncă Bibliografie

Legea 319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în muncă – Norme PSI/2000

HG 967/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a INC-DTCI ICSI Rm. Vâlcea

Leave a Response