|sâmbătă, septembrie 30, 2023
  • Follow Us!

S-a descoperit o nouă cultură arheologică în judeţul Vâlcea 

arheologi

 

Descoperirile unei echipe de arheologi vâlceni în zona Radovanu demonstrează că în zona Dunării a existat o puternică dezvoltare socială, în epoca bronzului, a declarat, pentru AGERPRES, directorul Muzeului Judeţean Vâlcea, Claudiu Tulugea. Printre artefacte se numără fragmente ceramice de vase, gropi funerare, gropi menajere, oase de animale, morminte.

„O echipă de arheologi vâlceni a fost prezentă la lucrările din situl Radovanu în această lună, unde descoperirile făcute în această localitate situată la vărsarea Argeşului în Dunăre argumentează că aici, pe teritoriul românesc, a existat o puternică cultură eneolitică. Astfel, în cadrul acestei cercetări sistematice, echipa vâlceană a scos la suprafaţă o serie de artefacte aparţinând epocii eneolitice – grupul culturii Gumelniţa, epoca Bronzului, cultura Radovanu. Au mai fost descoperite artefacte aparţinând epocii dacice şi artefacte aparţinând sarmaţilor, dar şi culturii de tranziţie Cernavodă”, a precizat Claudiu Tulugea, care a condus această echipă.

Una dintre puternicele cetăţi geto-dacice din zona Câmpiei Munteniei este dava de la Radovanu, judeţul Călăraşi. Potrivit directorului Muzeului Judeţean Vâlcea, între anii 1971-1974, s-a început cercetarea Davei de pe ”Gorgana a doua” de la Radovanu. În anul 2005, cercetarea de la Radovanu a fost reluată şi extinsă asupra întregului complex din cătunul ”Coadele”.

Complexul arheologic geto-dacic de aici este format din două dave şi aşezările civile din jurul lor. Pe locul unde sunt cele două dave sunt şi aşezări mai vechi care datează din epoca eneolitică, din perioada de tranziţie la Epoca bronzului şi foarte multe vestigii din Epoca bronzului.

Cu prilejul cercetărilor întreprinse a fost identificată o nouă cultură care a evoluat în partea finală a Epocii bronzului, Cultura Radovanu, cuprinzând partea de sud a Câmpiei Române.

 

Leave a Response