|joi, septembrie 28, 2023
  • Follow Us!

Numărul de salariaţi ai OLTCHIM a scăzut sub 2000 de persoane 

Oltchim greva foamei

 

Conform raportului administratorului special al SC Oltchim SA, la data de 31 martie 2016, societatea înregistra datorii totale în sumă de 1,35 miliarde de lei, din care: 1,052 miliarde de lei datorii înregistrate în conformitate cu planul de reorganizare; 242 milioane de lei datorii nete acumulate după intrarea în insolvenţă, din care cu scadenţă depăşită 165 milioane de lei; 31 milioane de lei datorii şi creanţe reciproce şi datorii la bugetul de stat care se vor compensa cu TVA de recuperat; 26 milioane de lei alte datorii, din care în principal provizion pentru beneficiile salariaţilor acordate la pensionare. În totalul datoriilor acumulate în insolvenţă este cuprins şi impozitul pe profit în suma de 35 milioane de lei calculat pentru veniturile din anularea datoriilor. Conform planului de reorganizare, acesta se achită în termen de cinci zile de la încasarea preţului de vânzare al participaţiilor SC Oltchim SA la SC Oltchim SPV SRL. În trimestrul I din 2016 societatea a continuat reducerea arieratelor acumulate în prima parte a insolvenţei şi a înregistrat o diminuare a datoriilor restante. SC Oltchim SA achită impozitele şi taxele aferente salariilor prin compensare cu TVA negativ (TVA-ul de recuperat înregistrat de societate la 31 martie 2016 este de 7,82 milioane de lei). Compensarea se efectuează numai după finalizarea controlului Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF). Societatea cuprinde următoarele segmente operaţionale: produse anorganice – sodă caustică-lichidă şi solidă, acid clorhidric; produse macromoleculare şi organice de sinteză – polieteri-polioli, propilenoxid, propilenglicol; produse oxo-alcooli. Cheltuielile cu personalul au scăzut în trimestrul I din 2016 faţă de trimestrul I din 2015 ca urmare a disponibilizărilor care au avut loc în lunile noiembrie şi decembrie 2015. Numărul mediu de salariaţi la SC Oltchim SA pe trimestrul I 2016 a fost de 1.937, faţă de 2.215 pe trimestrul I 2015. Pentru toţi salariaţii se plătesc asigurări sociale, iar salariaţii societăţii sunt cuprinşi în planul de pensii al statului. Anul trecut, cifra de afaceri a SC Oltchim SA a crescut cu 114,8 milioane de lei, respectiv cu 18% faţă de anul 2014 şi cu 244,4 milioane de lei, respectiv cu 49% faţă de anul 2013. Creşterea cifrei de afaceri a fost determinată de creşterea cantitativă a vânzărilor la principalele produse fabricate. Astfel, la polioli-polieteri, produsul finit cu o pondere de 66% în cifra de afaceri, vânzările cantitative au crescut cu 20% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, iar vânzările de produse clorosodice, a doua grupă de produse ca pondere, au înregistrat o creştere cu 3%. Valoarea exportului şi a vânzărilor pe piaţa intracomunitară realizate de societate în anul 2015 este de 125,1 milioane de euro, în creştere cu 25%, respectiv cu 25,1 milioane de euro faţă de anul 2014 şi cu 80%, respectiv cu 55,7 milioane de euro faţă de anul 2013. Ponderea exportului în cifra de afaceri a crescut de la 62% în 2013 la 71% în 2014 înregistrând 75% în anul 2015. Rezultatul total brut din activitatea curentă a societăţii în anul 2015 este de minus 36,3 milioane de lei, reprezentând o pierdere mai mică cu 154 milioane de lei comparativ cu cea din anul 2014 şi cu 283,7 milioane de lei mai mică faţă pierderea anului 2013. SC Oltchim SA a vândut în anul 2015 produsele chimice atât pe piaţa locală, circa 25% din cifra de afaceri, cât şi pe cea internaţională, circa 75% din cifra de afaceri.

Leave a Response