|sâmbătă, septembrie 30, 2023
  • Follow Us!

Activitate intensă la Apavil Drăgășani 

jianu apavil

 

SC  APAVIL  SA a desfăşurat săptămâna trecută o serie de activităţi în municipiul Drăgăşani şi în comuna Prundeni.

 

AVARII REZOLVATE. A fost remediată o pierdere de apă pe strada Progresul la nr. 60 din municipiul Drăgăşani.

PROBLEME PUNCTUALE :

  • s-au curăţat căminele de racord la reţeaua de canalizare a scărilor de bloc, precum şi staţiile de pompare din Călina şi Prundeni;
  • s-au continuat lucrările de reabilitare a construcției pentru echipamente rezervor de 2500 mc și echipamente rezervor de 1000 mc Dealul Viilor;
  • s-a refăcut branșamentul la abonatul din strada Regele Ferdinand nr. 60;
  • s-au verificat şi înlocuit apometrele la case (cele deteriorate sau blocate) în comuna Prundeni, cât și la agenții economici ( cele care nu corespund din punct de vedere metrologic);
  • au început lucrările de amenajare a laboratorului de apă la STAP nr. 1 Rudari; s-au continuat lucrările de ridicare a capacelor pentru căminele de vane sau canalizare ;
  • s-a urmărit în permanenţă funcţionarea echipamentelor la toate staţiile de pompare apă din cadrul Sectorului Drăgăşani, precum şi la staţia de epurare şi staţiile de repompare din Prundeni;
  • au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate, precum şi cei ai apei menajere epurate descărcate în Contracanalul Olt.

APOMETRE VERIFICATE SI MONTATE. Tot în cursul săptămânii trecute, au fost verificate şi înlocuite apometre la case, acolo unde acestea nu corespundeau din punct de vedere  metrologic sau erau deteriorate prin îngheţ.

ASISTENŢĂ TEHNICĂ. A fost asigurată în continuare asistenţă tehnică la  Staţiile de apă nr. 1 Rudari şi nr. 2 Olt, precum şi la Staţia de Epurare Drăgăşani, cu ocazia efectuării lucrărilor care privesc “Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată în aglomerarea Drăgăşani”, din cadrul proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea”.

PROBLEME DEOSEBITE. S-au continuat lucrările de reabilitare a construcției pentru echipamente rezervor 2500 mc din Dealul Viilor.

 

Leave a Response