|sâmbătă, februarie 24, 2024
  • Follow Us!

În Vâlcea, se constată creşterea îngrijorătoare a numărului minorilor consumatori de droguri! 

tineri droguri
  • Un raport al Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog trage un semnal de alarmă:

În Vâlcea, se constată creşterea îngrijorătoare a numărului minorilor consumatori de droguri!

Agenția Națională Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Vâlcea, în colaborare cu Instituția Prefectului – Județul Vâlcea, a organizat în cadrul Comisiei de Dialog Social întâlnirea cu tema ,,Consumul de droguri – actualități și tendințe la nivelul județului Vâlcea”. La nivelul județului Vâlcea, au fost implementate activităţile prevăzute în Planul de acţiune pentru perioada 2013-2016 al strategiei naţionale antidrog 2013-2020, precum şi activităţilor prevăzute în Planurile de acţiune locale pentru perioada 2014 – 2016 ale Strategiilor Locale Antidrog. Activitatile C.P.E.C.A. Vâlcea se desfășoară pe două componente majore, prevenirea consumului de droguri (în mediul școlar, familial și comunitate) și asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri. Pe linie de prevenire a consumului de droguri, specialiștii C.P.E.C.A Vâlcea, au desfășurat în cadrul proiectelor naționale și locale implementate în mediul școlar un număr de 104 activități de informare, educare și conștientizare a riscurilor consumului de droguri, la care au participat un număr de 3959 elevi și 147 cadre didactice. Totodată, menționăm faptul că C.P.E.C.A Vâlcea a realizat cursuri de formare în domeniul prevenirii consumului de droguri pentru un număr de 162 cadre didactice din Inspectoratul Scolar Valcea. În ceea ce privește componenta de asistență medicală, psihologică și socială, C.P.E.C.A. Vâlcea, vă prezintă următoarele aspecte: în luna ianuarie, anul 2016, existau în evidenţa C.P.E.C.A. Vâlcea 11 beneficiari în management de caz.  În prezent sunt 10 beneficiari ai serviciilor de asistenţă medicală şi psihologică, iar alți 4 sunt în faza de preacord (nu au început tratamentul), din care unul este minor. Evaluările au fost realizate pe cele 3 arii (medical, psihologic şi social). Au fost realizate astfel: 66 consilieri familiale cu 126 părinți; 120 consilieri psihologice; 110 consilieri medicale; 185 consilieri şi informări individuale; 49 servicii individuale; 13 evaluări individuale medicale, sociale şi psihologice; 106 şedinţe management de caz. Au fost consiliate şi informate 263 de persoane în anul 2016, cu vârsta pornind de la 12 ani. Se constată creşterea îngrijorătoare a numărului minorilor consumatori de droguri, precum şi scăderea vârstei debutului consumului (12 ani). Din luna ianuarie 2016, la sediul C.P.E.C.A. Vâlcea, medicul a efectuat beneficiarilor Centrului un număr de 36 testări ale prezenţei drogurilor în urină, cu rezultate pozitive la 6 dintre teste. În cadrul procesului de monitorizare a urgenţelor nonfatale datorate consumului de droguri, prin transmiterea de către Unităţile de Primiri Urgenţe a fişei standard de înregistrare a urgenţelor medicale datorate consumului de droguri, în cursul anului 2016 au fost comunicate de către U.P.U. Vâlcea 12 de fişe. Au fost primite de la D.I.I.C.O.T. – S.T. BUCUREŞTI şi B.T. Vâlcea 20 ordonanţe privind evaluarea a 20 consumatori de droguri, au fost evaluate 14 persoane consumatoare pentru care s-au realizat 14 evaluări, au fost întocmite 13 rapoarte de evaluare cu PIA, 2 rapoarte de evaluare cu neincludere şi 4 notificări către D.I.I.C.O.T. – B.T. Vâlcea privitoare la neprezentarea a 3 consumatori si 2 notificări referitoare la refuzul de evaluare medicală, socială şi psihologică. Conform celor mai recente studii realizate atât în populația școlară, cât și în cea generală, în jud. Valcea, canabisul este cel mai consumat drog, în special în rândul tinerilor. De asemenea, pe piața drogurilor se remarcă în anul 2016 o creștere a cantităţii de canabis – masă verde recoltată, în timp ce numărul capturilor la nivel stradal crește în fiecare an. Canabisul continuă să fie cel mai consumat drog în România, 4,6% din populaţia generală cu vârsta cuprinsă între 15 şi 64 ani declarând că a experimentat consumul de canabis, din care, 2%, în ultimul an, şi 1%, în ultima lună. Rata de continuare a consumului recent de canabis, respectiv proporţia celor care au consumat cel puţin o dată în viaţă canabis şi care au făcut acest lucru şi în ultimele 12 luni, este 43%. Pentru consumul actual de canabis, se observă o rată de continuare a consumului de canabis de 50%. Consumul de canabis este mai prevalent în rândul bărbaţilor, indiferent de perioada de timp analizată.

Leave a Response