|miercuri, februarie 28, 2024
  • Follow Us!

Deputatul PSD Vasile Cocos propune completarea Codului Silvic 

Cocos Vasile

Deputatul PSD Vâlcea Vasile Cocoș, alături de alți colegi senatori și deputați, au făcut opropunere legislativă pentru completarea Legii nr.46/2008 – Codul silvic.

Propunerea a fost prezentată în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor în data de 18.04.2017 și înaintată la Senat în aceeași zi.
Prin propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.46/2008 – Codul silvic se dorește să se facă distincție între sectorul agricol și cel silvic, între activitățile productive agricole și cele silvice.
Vă prezentăm mai jos Expunerea de motive:
Art. 107 alin. 1 din Codul silvic condamnă dur pe cei care taie, rup, distrug, degradează ori scot din rădăcini fară drept arbori, puieți sau lăstari din fondul forestier național și din vegetația forestieră situate în afara acestuia indiferent de forma de proprietate.
În multe situații, cei care verifică aplicarea legii, se prevalează de cuvântul taie și atunci este pedepsit și cel care face lucrări tehnice de întreținere, tăieri de fructificare, tăieri de înlocuire, tăieri de păstrare în parametrii planificați ai diverselor specii silvo-pomicole dintr-o exploatație agricolă.
Termenul de vegetație forestieră din afara fondului forestier naționaleste definit incomplet în ceea ce privește vegetația forestieră din exploatațiile agricole, de aceea interpretările și uneori încadrarea activităților din aceste exploatații agricole pot fi catalogate, pe nedrept, în infracțiuni.
În concordanță cu actualele cerințe de mediu și cu bunele practici agricole impuse de UE trebuie scoasă de sub incidența Codului silvic activitatea din exploatațiile agricole.

Terenul arabil nu este fond silvic iar vegetația forestieră de pe terenurile arabile cultivate nu este pur și simplu vegetație forestieră din afara fondului forestier, ci aceasta este cultură de pomi, arbori, arborete, parcuri dendrologice, ferme sau exploatații de specii silvice cultivate pentru un anume tip de lemn, ex. plop, salcâm, salcie, trestie, etc.
Lucrările din aceste exploatații nu sunt acte de vandalism, ci sunt acțiuni strict necesare de o tehnicitate superioară și nu pot fi lăsate la latitudinea, interpretarea sau chiar reaua credință a unor reprezentanți ai legii.
Pentru a nu mai exista asemenea ingerințe în activitatea expoloatațiilor agricole trebuie ca prin lege să se facă distincție între sectorul agricol și cel silvic, între activitățile productive agricole și cele silvice.

Leave a Response