|sâmbătă, februarie 24, 2024
  • Follow Us!

Consiliului Local, convocat să aprobe organizarea evenimentelor dedicate Zilei Râmnicului 

primaria_valcea_31494400

 

Joi, 27 aprilie, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu următoarea ordine de zi: aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul I al anului 2017; aprobarea alocării unor sume în limita bugetului aprobat pentru anul 2017; efectuarea unor plăţi din bugetul local; organizarea evenimentelor dedicate Zilei Râmnicului – 629 de ani de la prima atestare documentară a municipiului; aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii pe surse de finanţare al Societăţii PIEŢE PREST SA pentru anul 2017; modificarea tarifului de despăgubire pentru Societatea ETA SA, pentru călătorii care circulă fără documente legale de călătorie; modificarea titlurilor de călătorie pentru serviciul de transport public efectuat de Societatea ETA SA Râmnicu Vâlcea; oportunitatea delegării serviciului public de ridicare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a străzilor de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea şi aprobarea tarifelor de prestare a acestui serviciu; completarea Metodologiei privind folosinţa bunurilor aparţinând unităţilor de învăţământ disponibile temporar, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 243/92/20.09.2012, cu modificările şi completările ulterioare; prelungirea duratei de folosinţă a unui teren proprietatea publică a municipiului, situat în Râmnicu Vâlcea, strada Luceafărului nr.10; prelungirea duratei de folosinţă a unui teren proprietatea publică a municipiului, situat în Râmnicu Vâlcea, bulevardul Tineretului; modificarea şi completarea anexelor la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public şi privat nr. 28077/20.09.2010 încheiat cu societatea PIEŢE PREST SA; acceptarea unei donaţii; schimbarea destinaţiei unui spaţiu în suprafaţă de 75,63 mp, situat în incinta imobilului-construcţie Şcoala gimnazială Goranu (Şcoala nouă) – clădire şcoală; raort şi proiect de hotărâre privind inventarierea unui imobil -teren cu destinaţia de drum public; aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU „Locuinţe colective D+P+7E-8E retras şi împrejmuire teren, bulevardul Dem Rădulescu nr.32”, investitor Societatea Xavitel SRL; aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU „Ansamblu locuinţe şi împrejmuire teren, strada Ion Creangă nr. 39”, investitori Bunescu Florin şi Bunescu Dorina; aprobare PUD „Construire Hală depozitare, sediu administrativ şi împrejmuire, strada Stolniceni nr. 225 A”, investitor Societatea Elcoprest Construct SRL; aprobare PUD „Construire hală depozitare, amplasare mijloace publicitare, strada Gib Mihăescu nr. 12”, investitor Federalcoop Rm. Vâlcea; aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii a Societăţii ETA SA pentru anul 2017; modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Protecţie Socială şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de servicii terapeutice pentru copilul cu autism ”Mara”; modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Administrare şi întreţinere Străzi, începând cu 01.05.2017; mandatarea reprezentanţilor municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea ETA SA; stabilirea activităţilor care pot fi desfăşurate de către persoanele supravegheate, precum şi a instituţiilor unde se pot desfăşura aceste activităţi; modificarea unor anexe la Planul de analiză şi acoperire a riscurilor din zona de competenţă a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Râmnicu Vâlcea; aprobarea unui Acord de parteneriat cu Forumul Cultural al Râmnicului; raport şi proiect de hotărâre privind demisia reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea din Adunarea Generală a Asociaţiei „Club Sportiv Municipal”.

Leave a Response