|sâmbătă, februarie 24, 2024
  • Follow Us!

Sabin Lungoci este „pe făraş”: a luat doar nota 3 la evaluarea din fruntea Centrului pentru Promovarea Culturii 

Sabin Lungoci

 

Peste câteva zile, Consiliul Judeţean Vâlcea este chemat să aprobe rezultatul final al evaluării pe anul 2016 a managementului lui Sabin Lungoci, managerul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea. Comisia de evaluare, ca urmare a rezultatului slab, recomandă Consiliului Judeţean Vâlcea încetarea managementului, respectiv rezilierea contractului de management încheiat cu Sabin Lungoci. Prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 88 din 28 februarie 2017 s-a numit comisia de evaluare, pe anul 2016, a managementului realizat de domnul Sabin Lungoci, managerul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea. Prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 27 din 13 ianuarie 2017, a fost aprobat regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului tuturor instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea, pentru anul 2016. Sabin Lungoci a depus raportul de activitate pe anul 2016 nr. 92/15 februarie 2017 înregistrat la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr. 1953 din 15 februarie 2017. În data de 28 februarie 2017, conform calendarului aprobat, membrii secretariatului comisie au întocmit referatele-analiză privind aspectele juridice, economice, legate de resurse umane şi de management ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea. Membriilor comisiei de evaluare le-au fost puse la dispoziţie, în vederea analizei individuale, următoarele documente: raportul de activitate pe anul 2016 depus, pentru evaluarea anuală, de managerul CJCPCT Vâlcea; referate – analiză întocmite de către membrii secretariatului comisiei de evaluare; proiectul de management şi programul minimal de activităţi, negociat pentru 2016, asumate de Sabin Lungoci; programul minimal multi-anual propus de Sabin Lungoci, începând cu 2017, pentru întreaga perioadă pentru care s-a încheiat contractul de management. În data de 13 martie 2017 s-a întrunit comisia de evaluare, împreună cu secretariatul comisiei, în vedere desfăşurării lucrărilor de evaluare, pe anul 2016 (primul an de management), a managementului realizat de Sabin Lungoci, managerul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea. Înainte de începerea lucrărilor, fiecare membru al comisiei de evaluare şi al secretariatului au completat şi semnat declaraţia privind confidenţialitatea şi imparţialitatea, declaraţii care sunt anexate la dosarul de evaluare a managementului la CJCPCT Vâlcea. În cadrul primei etape, analiza raportului de activitate depus de manager, comisia de evaluare a validat ponderea criteriilor şi subcriteriilor echivalentă notelor pentru grila de evaluare din cadrul celor două etape de evaluare, fiind întocmit procesul-verbal nr. 3330 din 13 martie 2017. În urma analizării documentelor puse la dispoziţie, membrii comisiei de evaluare au acordat note, fiind întocmit procesul-verbal nr. 3331 din 13 martie 2017. După parcurgerea primei etape, membrii comisiei de evaluare au hotărât ca etapa a II-a (interviul), să se susţină de Sabin Lungoci, managerul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea, prin prezentarea pe scurt a activităţii manageriale supusă evaluării (13.04.2016 – 31.12.2016), şi prin formularea unor întrebări de către membrii comisiei, cu notarea răspunsurilor (consemnarea acestora, în scris, precum şi înregistrarea interviului pe suport audio). În urma analizării interviului şi a răspunsurilor la întrebările formulate de membrii comisiei de evaluare, comisia a acordat note, fiind întocmit procesul-verbal nr. 3796 din 21 martie 2017. Pentru finalizarea analizei managementului, comisia de evaluare a întocmit fişa de evaluare a managementului din 2016 şi raportul evaluării privind managementul, pe anul 2016, realizat de managerul CJCPCT Vâlcea, Sabin Lungoci, înregistrat sub nr. 3797 din 21 martie 2017. Ca răspuns la contestaţia lui Sabin Lungoci, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr. 3943 din 23 martie 2017, comisia de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea managementului pe anul 2016, la instituţiile publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea, a constatat că nu există încălcări ale procedurii privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea, motiv pentru care a respins, ca nefondată, contestaţia şi a propus menţinerea recomandărilor din raportul evaluării nr. 3797 din 21 martie 2017. Potrivit raportului evaluării nr. 3797 din 21 martie 2017, nota finală acordată în urma evaluării anuale, pentru primul an de management, la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea (media generală reprezentând media aritmetică a rezultatelor obţinute la cele două etape ale evaluării) este 3, corespunzătoare unui rezultat al evaluării nesatisfăcător.

(Petre Coman)

Leave a Response