|sâmbătă, februarie 24, 2024
  • Follow Us!

Serviciul de ridicare a vehiculelor parcate neregulamentar în Râmnic va fi din nou delegat către SC ETA SA 

masini-ridicate-465x390

 

Joi, 27 aprilie, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea este cheta să aprobe oportunitatea delegării către SC ETA SA a serviciului public de ridicare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a străzilor de pe raza municipiului şi aprobarea tarifelor de prestare a acestui serviciu. Prin hotărârea nr. 258/31.08.2010, Consiliul Local a aprobat delegarea directă a gestiunii serviciului public de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice către societatea ETA SA, societate al cărei acţionar unic este Municipiul Râmnicu Vâlcea, iar prin hotărârea nr 315/28.10.2010 a fost aprobat Caietul de sarcini şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a acestui serviciu. în baza prevederilor Hotărârilor Consiliului Local mai sus menţionate, a fost încheiat contractul de delegare a gestiunii serviciului public de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice în municipiul Râmnicu Vâlcea a cărui valabilitate a expirat la data de 05.11.2015. Prin Decizia nr. 9/2015, înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului şi, în consecinţă, a stabilit că procedura de aplicare a măsurii tehnico-administrative constând în ridicarea vehiculelor staţionate/oprite neregulamentar pe partea carosabilă, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, nu poate fi reglementată prin hotărâri ale consiliilor locale. Astfel, contractul de delegare a gestiunii serviciului public de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice în municipiul Râmnicu Vâlcea, nr. 31475/05.11.2010, încheiat cu societatea ETA, nu a mai putut fi prelungit. Ulterior, prin Hotărârea Guvernului nr. 965/15.12.2016, a fost modificat şi completat Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, introducându-se un nou paragraf, prin care s-a reglementat modul de ridicare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă, care constituie un obstacol pentru circulaţia publică. Potrivit prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 actualizată, ridicarea vehiculului reprezintă măsura tehnico-administrativă pe care poliţistul rutier o poate dispune în una dintre situaţiile prevăzute la art. 143, când vehiculul staţionează neregulamentar pe partea carosabilă. De asemenea, potrivit alin (2) al art. 203A1, ridicarea vehiculelor reprezintă serviciu public şi se realizează, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice republicată, pe durata a 24 de ore, de către administratorul drumului public, sau, după caz, de către administraţia publică locală. Totodată, potrivit actului mai sus menţionat, operaţiunile executate pentru ridicarea vehiculului constau în ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculului. Transportul la locul de depozitare nu se mai execută dacă, până la iniţierea acestuia, proprietarul sau utilizatorul vehiculului ridicat se prezintă la locul ridicării şi este de acord cu suportarea cheltuielilor efectuate pentru ridicare. Vehiculul ridicat se restituie după ce se face dovada achitării tarifului aferent operaţiunii/operaţiunilor efectuate, în baza documentelor care atestă proprietatea ori deţinerea legală a acestuia. Având în vedere că prin HCL nr. 299/187 din 29.11.2016 a fost completat inventarul bunurilor proprietate publică şi privată aferente serviciului de transport public local – anexa nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local în municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 19646/31.05.2012, cu mijlocul de transport „Autoutilitară pentru ridicat maşini”, având valoarea de inventar 127.610,76 lei şi numărul de inventar 21479, este oportună delegarea directă a gestiunii serviciului public de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar pe drumurile publice din municipiul Râmnicu Vâlcea, către societatea ETA SA, societate al cărei acţionar unic este municipiului Râmnicu Vâlcea.

Leave a Response