|miercuri, februarie 28, 2024
  • Follow Us!

Academician Marius Sabin Peculea, “Cetãțean de Onoare” al municipiului Râmnicu Vâlcea 

932_sarbatorirea-academicianului-marius-sabin-peculea-la-implinirea-varstei-de-90-de-ani_2

CETATENI DE ONOARE AI MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEA

2. Academician Marius Sabin Peculea

I s-a conferit titlul de “Cetãțean de Onoare” al municipiului Râmnicu Vâlcea domnului academician Marius Sabin Peculea, pentru contribuția deosebitã la dezvoltarea energeticii nucleare româneşti, pentru fondarea, la Râmnicu Vâlcea, a unei uzine pilot şi a unui institut de cercetãri într-un domeniu de vârf al ştiinței şi tehnicii româneşti, precum şi pentru recunoaşterea naționalã şi internaționalã de care s-a bucurat municipiul nostru prin activitãțile desfãşurate de domnia sa. Nãscut la data de 13 aprilie 1926, în Cluj, domnul Marius Peculea s-a stabilit în Râmnicu Vâlcea în anul 1970, dedicându-şi întreaga activitate şi legându-şi numele de studierea, experimentarea, proiectarea şi realizarea uzinei pilot de apã grea, fiind şi primul director al acestei unitãți de vârf din cercetarea româneascã. Ulterior, procedeul producerii apei grele româneşti, patentat la Râmnicu Vâlcea, a fost industrializat la Combinatul Chimic-Drobeta Turnu-Severin (actualmente ROMAG-PROD), care asigurã apa grea necesarã Centralei Nucleare de la Cernavodã, înscriind România în rândul puținelor țãri deținãtoare ale unei asemenea tehnologii. Valorificând experiența câştigatã, dar mai ales potențialul uman ştiințific la a cãrui formare a contribuit din plin, domnul Peculea a pus, la Râmnicu Vâlcea, în anii ’90, bazele unui institut național de cercetaredezvoltare: Institutul de Criogenie şi Separãri Izotopice. Sub conducerea sa acest institut a devenit o unitate de frunte a cercetãrii româneşti, acreditat ulterior printre cele 18 institute naționale din țarã, dobândind întreaga recunoaştere naționalã şi internaționalã. Rezultatele activitãții sale de cercetare s-au concretizat în peste 30 de brevete de invenție, publicarea a şase cãrți de specialitate precum şi publicarea a peste 100 de articole ştiințifice sub semnãturã proprie, fãcând astfel cunoscut în țarã şi în lume aportul deosebit la dezvoltarea domeniului energetic-nuclear şi numele oraşului nostru. Cele şase medalii de aur, patru de argint şi douã de bronz, 63 Cartea Cetãțenilor de Onoare ai Municipiului Râmnicu Vâlcea obținute la saloanele internaționale de inventicã, pentru o parte din prioritãțile ştiințifice din domeniu, atestã şi ele recunoaşterea internaționalã a acestor rezultate.

Leave a Response