|miercuri, februarie 28, 2024
  • Follow Us!

Municipiul Râmnicu-Vâlcea la ceas de sărbătoare 

ramnicuvalcea

Mesajul Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, cu prilejul împlinirii a 629 de ani de la prima atestare documentară a municipiului Râmnicu-Vâlcea.

Este emoţionant şi de o specială însemnătate să rememorăm faptul că se împlinesc astăzi 629 de ani de la prima atestare documentară a municipiului Râmnicu-Vâlcea, reședința județului nostru, zi în care, în primul rând, trebuie să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra tuturor locuitorilor acestei urbe, dar totodată să ne amintim și de înaintașii noștri care au contribuit la dezvoltarea acestei localități în cursul istoriei.

Așa cum bine știm, prima mențiune documentară despre această localitate datează din 20 mai 1388, când Mircea cel Mare confirma Mănăstirii Cozia stăpânirea la Râmnic a unei mori, dăruită de Dan I, și a unei vii, pe care o făcuse danie jupânul Budu, cu voia lui Radu I. Prima atestare ca oraș este din 4 septembrie 1389, când același domn al Țării Românești, Mircea cel Mare, menționa într-un hrisov că se află în „orașul domniei mele … numit Râmnic”.

Dacă vorbim astăzi de 629 de ani de existenţă documentară a municipiului Râmnicu-Vâlcea, lucrul acesta este datorat fără nicio exagerare și Bisericii de aici, care a ştiut nu doar să dubleze activitatea economică din oraș, ci să o susţină la propriu şi să stimuleze dezvoltarea spiritual-culturală şi economică a municipiului Râmnicu-Vâlcea. Activitatea neobosită a înaintașilor noștri a făcut posibilă înflorirea acestui oraș, activitatea ce a presupus jertfă și rugăciune.

Așa cum aceștia au întemeiat și au făcut să dăinuie peste secole orașul prin rugăciune, avem și noi cei de astăzi nevoie de multă rugăciune. Ea trebuie să întărească viață fiecăruia dintre noi. Nicio lucrare, nicio inițiativă, nici un gând al nostru nu trebuie să fie fără rugăciune. Să punem înaintea lui Dumnezeu intenția noastră, gândul nostru, și astfel, cu siguranță vom birui. Să lucrăm fără încetare spre binele aproapelui nostru, purtându-i și în rugăciune. Să ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să ne ajute să înălțam în sufletele locuitorilor acestui oraș zid puternic, care să reziste la vijeliile vremurilor de acum și din viitor, așa cum și strămoșii noștri au înălțat zid puternic împrejurul urbei lor. Nu vom putea depăși ispitele acestui veac, greutățile lui, fără comuniunea reciprocă și fără a cere ajutor Mântuitorului Hristos, Cel Care este „Calea, Adevărul și Viață” (Ioan VI, 14). Dacă ne vom abate tot mai mult de la calea aceasta, ne vom îndepărta de gândul părinților și înaintașilor noștri, care au pus viața lor la temelia acestui oraș.

Felicităm  organizatorii acestor memorabile evenimente pentru inițiativă și strădania depusă și rugăm pe Bunul Dumnezeu să-Și reverse darurile Sale cele bogate peste noi toți!

La mulți ani cu împliniri și spor în toată lucrarea cea bună!

Cu arhierești binecuvântări,

VARSANUFIE

Arhiepiscopul Râmnicului

Leave a Response