|duminică, iunie 16, 2024
  • Follow Us!

Consiliul Local îşi va desemna reprezentanţii în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ pentru anul şcolar 2017-2018 

Primaria Ramnicu Valcea cladire (4)

 

Primarul Mircia Gutău a decis convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 28.09.2017, ora 13.00, în sala de şedinţă a Primăriei, cu următoarea ordine de zi: raport şi proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiu pentru anul şcolar 2017-2018; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Teatrului municipal „Ariel Râmnicu Vâlcea”; raport şi proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a municipiului Rm. Vâlcea şi a autorităţilor locale; raport şi proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic de Detaliu „Construire cort de evenimente, pensiune, piscină, utilităţi şi împrejmuire teren”, strada Ostroveni nr. 139, investitor SRD EVENTS SRL; raort şi proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic de Detaliu „Construire imobil locuinţe D+P+3-4E retras cu spaţii comerciale la parter, strada Ostroveni nr. 102”, investitor SC Vasineacşu SRL; raport şi proiect de hotărâre referitor la modificarea şi completarea unor prevederi din Hotărârea Consiliului Local nr. 50 din 27.03.2006 privind aprobarea „Normelor de salubrizare ale municipiului Râmnicu Vâlcea”; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 3 la contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; raport şi proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 17,00 m.p., situat în Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian bloc 1, parter; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi executare a Serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Râmnicu Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind actualizarea programului local multianual de creştere a performanţei energetice la blocurile de locuinţe din municipiul Râmnicu Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind organizarea unor manifestări artistice cu ocazia „Zilei Recoltei”, 7-8 octombrie 2017; raport şi proiect de hotărâre privind efectuarea unor plăţi din bugetul local; raport şi proiect de hotărâre privind ajustarea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din municipiul Rm. Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor de salubrizare stradală şi a tarifelor pentru lucrări de întreţinere spaţii verzi şi mobilier stradal; raport şi proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea PIEŢE PREST SA; întrebări, interpelări, petiţii, informare consilieri locali.

Leave a Response