|joi, iunie 20, 2024
  • Follow Us!

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT “LOTRU-OLT MIJLOCIU” – COMUNICAT DE PRESĂ 

timbru-ue-romania

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT

“LOTRU-OLT MIJLOCIU”

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Dăești, Vâlcea

Asociația Grupul Local de Pescuit “LOTRU-OLT MIJLOCIU”, cu sediul în localitatea Dăești, sat Dăești, nr. 27, judeţul Vâlcea, cod poștal 247125, în calitate de beneficiar, anunţă semnarea, la data de 30.03.2017, a contractului de finanțare nerambursabilă nr. 50/2017 încheiat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – prin Direcția Generală Pescuit-Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, în calitate de Autoritate Contractantă.

Obiectul contractului de finanţare este reprezentat de acordarea finanţării nerambursabile de către Autoritatea contractantă pentru implementarea strategiei de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii cu titlul „Strategia de dezvoltare locală integrată pentru Asociația Grupul Local de Pescuit “LOTRU-OLT MIJLOCIU”, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 -2020, cofinanţat din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020.

Valoarea totală alocată implementării SDL este de 12.135.933,39 lei din care valoarea alocată implementării măsurilor SDL (proiectelor) 7.133.600 lei, valoarea costurilor de funcționare și animare 1.782.829,00lei, 3.130.312,85 lei cofinanţare beneficiari şi 89.191,54 lei valoare TVA neeligibil.

Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată 1,782,829.00
Finanţare din FEPAM 1,337,121.75
Finanţare națională (Buget național-BN) 445,707.25

 

Proiectul se va implementa începând cu data de 30.03.2017, până la 31.12.2023, în zona pescărească a județului Vâlcea, formată din localitățile Mun. Rm. Vâlcea, orașele Călimăneşti şi Băbeni, şi comunele Drăgoeşti, Olanu, Galicea, Nicolae Bălcescu, Mihăeşti, Budeştişi, Dăești.

 

Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare a Asociației Grupul Local de Pescuit „Lotru-Olt Mijlociu”constă în dezvoltarea echilibrată a teritoriului, reducerea disparităților și valorificarea potențialului teritorial prin promovarea creşterii economice, a incluziunii sociale şi a creării de locuri de muncă şi furnizarea de sprijin pentru creşterea şanselor de angajare şi a mobilităţii forţei de muncă în cadrul comunităţilor interioare, dependente de pescuit şi acvacultură, inclusiv diversificarea, prin conservarea mediului și prin valorificarea resurselor, contribuind la crearea a 26 noi locuri de muncă și menținerea celor deja existente în zonă, până la 31.12.2023.

 

Pentru mai multe informaţii vă puteţi adresa domnului Dobre Ion, Manager general al  Asociatiei, tel: 0728317694, e-mail: flagvalcea@yahoo.com

 

 

PROIECT REALIZAT CU SPRIJINUL UNIUNII EUROPENE ȘI AL GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

Leave a Response