|marți, septembrie 27, 2022
  • Follow Us!

Preşedintele Consiliului Judeţean, Constantin Rădulescu, a fost „în priză” şi în cursul lunii noiembrie 

constantin-radulescu-3-martie-2016-608x400

 

Conform unei informări cu privire la activitatea desfăşurată de preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, miercuri, 1 noiembrie 2017, preşedintele Consiliului Judeţean a fost prezent în comuna Orleşti, unde au fost demarate lucrările de reabilitare şi turnare covor asfaltic pe un drum extrem de important, D J 645, care face legătura între comunele Prundeni, Orleşti, Scundu şi Pesceana. În vederea soluţionării problemelor legate de despăgubirile financiare, cuvenite celor 8 familii afectate de alunecarea de teren de la Alunu, care a avut loc în primăvara acestui an, miercuri, 1 noiembrie a.c., Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu. a avut o întâlnire cu prefectul judeţului Vâlcea, domnul Marin Florian, în cadrul căreia s-a stabilit ca, în săptămâna 6-10 noiembrie, să se deplaseze împreună la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, pentru a susţine şi identifica soluţiile cele mai rapide pentru familiile afectate de alunecarea haldei de steril. Astfel, în data de 7 noiembrie 2017, preşedintele Constantin Rădulescu şi prefectul judeţului, Marin Florian, s-au deplasat împreună la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, unde au fost primiţi de domnul Paul Stănescu, viceprim-ministru şi ministru al Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, căruia i-au prezentat situaţia de la Alunu şi demersurile juridice întreprinse până la acea dată de către Instituţia Prefectului, în vederea despăgubirii persoanelor afectate de alunecarea de teren din această localitate. În urma deblocării celor 900 milioane euro de către Uniunea Europeană prin intermediul Ministerului Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi urmare demersurilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, şi a hotărârilor adoptate de Consiliul Judeţean Vâlcea, în data de 26.10.2017 au fost selectate spre finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 cele trei proiecte depuse pe Axa prioritară 6, îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională prioritatea de investitii 6.1. – stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura ten-t, inclusiv a nodurilor multimodale. Proiectele, în valoare totală de 70,86 milioane euro, respectiv 318.908.093,31 lei vizează modernizarea celor trei drumuri: DJ 678 Limita Judeţul Olt – Drăgoeşti – Casa Veche – Dragioiu – Galicea – Bratia – Cremenari – Bercioiu – Ruda – Bârseşti – Barza – Budeşti (DN7), judeţul Vâlcea, în lungime de 38,554 km, DJ 678 A din DN 64 (Tătărani) Brătia Vale – Cocoru – Dealu Mare – Predeşti – Corbii din Vale – Popeşti – Ginerică – Limita Jud. Argeş, în lungime de 26,868 km şi DJ 703G din Jiblea – Sălătrucel – Berislăveşti – Robaia – limita jud. Argeş, în lungime de 26,65 km. Vineri, 3 noiembrie, Constantin Rădulescu, preşedintele Consiliului Judeţean, s-a întâlnit cu primarii comunelor Budeşti, Nicolae Bălcescu, Galicea, Olanu şi Drăgoeşti, pentru a găsi împreună soluţii în vederea introducerii reţelei de gaze în localităţile pe care aceştia le administrează. La această întâlnire a participat şi domnul deputat Ovidiu Ştefan Popa, care s-a interesat de această problemă la Ministerul Energiei. în urma discuţiilor, s- a stabilit ca, în săptămâna 6-10 noiembrie, să fie semnată o adresă comună prin care să se solicite Ministerului Energiei sprijin pentru înfiinţarea unui sistem de distribuţie a gazelor naturale în această zonă. Urmare adresei transmise Consiliului Judeţean Vâlcea de conducerea Centrului de Transfuzie Sanguină Vâlcea, prin care ne era semnalat faptul că numărul donatorilor de sânge a scăzut dramatic în judeţul Vâlcea, fapt ce poate periclita asigurarea stocului de sânge şi a componentelor sanguine de care au nevoie unităţile medicale vâlcene, Preşedintele Constantin Rădulescu a făcut apel către toate instituţiile cu care Consiliul Judeţean Vâlcea colaborează, pentru a se implica în rezolvarea acestei probleme. Astfel, în perioada 6-10 noiembrie 2017, la iniţiativa Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, aproximativ 60 de militari din cadrul Centrului de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare CBRN Tanait Donici”, aflaţi sub comanda domnului locotenent-colonel inginer Cristian- Gabriel Arinton, au participat la campania de donare de sânge, desfăşurată în cadrul Centrului de Transfuzii Sangvine din Râmnicu Vâlcea. Preşedintele Constantin Rădulescu le-a mulţumit tuturor pentru implicare şi pentru acest nobil gest de solidaritate şi este convins că acest eveniment va reprezenta un îndemn şi pentru ceilalţi locuitori ai Râmnicului, care vor înţelege nevoia de a se implica în activităţi benefice societăţii. Marti, 7 noiembrie, în comuna OLANU, au fost recepţionate lucrările de consolidare şi refacere a DJ 648 loneşti – Olanu – lim. judeţ Olt, km 8+900 – 9+470, executate în cadrul Contractului nr. 257/22/07.01.2016, încheiat de Consiliul Judeţean Vâlcea. Lucrările, demarate în data de 08.02.2016 şi finalizate în data de 30.09.2017, au o valoarea totală de 3.047.499,56 lei, (fonduri asigurate din bugetul local – 2.014.494,40 iei şi bugetul de stat, prin PNDL – 1.033.005,16 iei) şi constau în: reabilitare drum, refacere poduri şi podeţe, realizare de şanţuri pereate, apărari de maluri etc. Lucrările demarate în cadrul Contractului nr. 15070/1059/01.09.2015, încheiat cu Consiliul Judeţean Vâlcea, pentru refacerea platformei Drumului Judeţean 654, Km 6+000 – 16+681, au fost recepţionate ioi, 9 noiembrie a.c. Valoarea totală a acestor lucrări este de 2.366.177,46 lei, din care 1.321.707,52 lei decontaţi de la bugetul local şi 1.044.469,94 lei din bugetul de stat, prin PNDL. Capacităţile fizice realizate în cadrul acestui proiect constau în: 10,681 km drum, 30 de podeţe tubulare noi, refacerea a 29 podeţe tubulare existente, apărări de maluri, ziduri de sprijin etc. Preşedintele Consililui Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a semnat miercuri, 8 noiembrie a.c., tema de proiectare pentru modernizarea DJ 646, o arteră rutieră semnificativă a judeţului nostru, care străbate localităţile: Băbeni (DN 64) – Băluţoaia – Mănăileşti – Genuneni – Foleşti – Dumbrăveşti – Foleştii de Sus – Tomşani – Costeşti şi face legătura cu Mănăstirea Bistriţa şi Mănăstirea Arnota. Lucrările de modernizare vizează 39,41 km de drum, precum şi reabilitarea celor 7 poduri existente pe traseul acestuia, a podeţelor care evacuează apele pluviale din zona drumului şi a zidurilor de sprijin existente în zonele cu probleme de stabilitate (alunecări de teren). Marţi, 14 noiembrie, la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, Preşedintele Constantin Rădulescu s-a întâlnit cu domnul dr. ing. Ştef Tiberiu, consilier al ministrului Agriculturii pe problemele zonelor montane şi director executiv al Centrului de Instruire în Agricultură, pentru a discuta despre modificarea actualei forme de organizare a Agenţiei Zonei Montane şi despre stabilirea paşilor care trebuie urmaţi pentru înfiinţarea, în judeţul Vâlcea, a Centrului Regional al Agenţiei Zonei Montane. La această întâlnirea au participat şi preşedinta Asociaţiei Agricole ”Ţara Loviştei”, Constanţa Ştefan, directorul Direcţiei Agricole Vâlcea, Marin Cernătescu, şi primarul comunei Vaideeni, Achim Băluţă Daniel. Viitorul Centru Regional va gestiona problemele localităţilor montane din judeţele Vâlcea, Gorj şi Mehedinţi şi va asigura suportul necesar implementării a şase programe extrem de importante, ce urmează să susţină înfiinţarea unor centre locale de colectare a lânii, a pieilor de animale, a laptelui, a fructelor de pădure, a unor centre de sacrificare a animalelor, precum şi a unor stâne. Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a semnat miercuri. 15 noiembrie a.c. certificatul de urbanism solicitat de CNAIR SA – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova, pentru lucrările de modernizare a DN 67B Scoarţa-Piteşti, care urmează a fi realizate pe teritoriul administrativ al judeţului Vâlcea. Pe cei 69,825 km din acest drum, care traversează localităţile vâlcene Grădiştea, Livezi, Zătreni, Lăcusteni, Tetoiu, Fârtăţeşti, Măciuca, Guşoeni, Creţeni, Şuteşti şi Drăgăşani, de foarte mulţi ani nu au mai fost realizate lucrări de reabilitare şi modernizare, singurele lucrări executate fiind de întreţinere şi reparaţii, precum şi de înlocuire a indicatoarelor rutiere degradate sau dispărute. Joi, 16 noiembrie 2017, Consiliul Judeţean Vâlcea a obţinut locul III la cea de-a X-a ediţie a Conferinţei Internaţionale „Inovaţie şi calitate în sectorul public”, organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. Aplicaţia Consiliului Judeţean Vâlcea s-a numit „VÂLCEA – AER CURAT!” şi a fost premiată ca model de bună practică în cadrul PILONULUI I – „Protecţia mediului – o prioritate pentru administraţia publică. Aplicaţia a prezentat proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”, implementat cu cofinanţare din Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013. La eveniment, Consiliul Judeţean Vâlcea a fost reprezentat de patru membri ai Echipei de Implementare a Proiectului, respectiv doamna director general, Carmen Alexandrescu, Laurenţiu Vîrtej, şef serviciu, domnii consilieri Claudia Burnaz şi Aurelian Chiriţă, care au făcut contribuit la obţinerea acestui important rezultat. Joi, 16 noiembrie a.c.. Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea a deschis, oficial, standul de prezentare al judeţului Vâlcea, amenajat în cadrul Târgului de Turism al României, care s-a desfăşurat, în perioada 16-19 noiembrie 2017, la ROMEXPO Bucureşti. În cele patru zile ale târgului, între orele 10.00-17.00 Consiliul Judeţean Vâlcea, prin Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Vâlcea (CNIPT Vâlcea), a prezentat participanţilor la eveniment oferta turistică a judeţului Vâlcea, abordând mai multe teme de interes. Astfel, în prima zi, vedetă a fost „Turismul Balnear” şi staţiunile balneoclimaterice, a doua zi, sub genericul „Drumul Vinului”, au avut loc degustări de vinuri din podgoriile Drăgăşani, pentru ca a treia zi gastronomia locală, momentele artistice şi demonstraţiile meşterilor populari să împărtăşescă publicului „Obiceiuri şi Tradiţii” din zona Olteniei de sub Munte. Ultima zi a târgului a fost rezervată prezentării Tării Loviştei şi Văii Lotrului, a cărei vedetă incontestabilă este Transalpina Ski Resort. Vizibilitatea standului Consiliului Judeţean Vâlcea a generat atragerea unui număr considerabil de vizitatori, cărora reprezentanţii Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Vâlcea (CNIPT Vâlcea) le-au prezentat cele mai reprezentative obiective şi atracţii turistice din judeţ, oferindu-le totodată peste 4000 de pliante tematice, broşuri şi ghiduri turistice, flyere, hărţi turistice, albume, cărţi poştale sau semne de carte, precum şi alte materiale de promovare specifice unor zone sau regiuni, puse la dispoziţie de centrele de informare turistică din judeţ. Surpriza oferită vizitatorilor standului nostru a constat în oferirea unui Voucher ‘Turistul Anului 2018”, acordat prin tragere la sorţi, care reprezintă contravaloarea unui sfârşit de săptămână la Râmnicu Vâlcea pentru două persoane, care vor avea prilejul să viziteze şi principale obiective turistice din judeţ. Prin adresa nr. 70199/08.11.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea cu nr. 15060/08.11.2017, Direcţia Generală Programe Europene Infrastructură Mare, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, ne-a comunicat aprobarea cererii de finanţare a proiectului Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor solide în Judeţul Vâlcea şi declanşarea etapei precontractuale a proiectului menţionat, precum şi obligaţia de a transmite o serie de documente care au fost elaborate o parte, altă parte obţinute şi depuse în data de 16.11.2017. Această etapă precede momentul semnării contractului de finanţare. în acest moment Consiliul Judeţean Vâlcea şi-a îndeplinit toate obligaţiile în ceea ce priveşte pregătirea aplicaţiei de finanţare şi aşteptăm invitaţia pentru semnarea contractului de finanţare. Aparatură medicală de ultimă generaţie, care va dota mai multe secţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, a ajuns la începutul acestei luni la Râmnicu Vâlcea. Până luni, 21 noiembrie, au sosit deja 3 aparate de radiologie digitală, 3 ecografe (unul pentru medicină internă şi două pentru ginecologie), 3 mese de operaţie, un aparat Rontgen cu braţ în C, un sistem PACS (Picture Archiving Comunication System), 2 monitoare ATI, 1 turn de laparoscopie şi 1 aparat de incălzit pacienţii, urmând ca în maxim 2 săptămâni să ajungă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea şi 3 lămpi de operaţie cu led. Mare parte din această aparatură, respectiv 3 mese de operaţie, aparatul Rontgen cu braţ în C, 2 monitoare ATI şi turnul de laparoscopie, a fost deja montată, iar cealaltă urmând a fi pusă în funcţiune după obţinerea tuturor avizelor necesare şi după efectuarea training-ului de către specialiştii producătorilor.

Leave a Response