|joi, septembrie 29, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Local a clarificat statutul juridic al unor imobile de la „Arenele Traian” în vederea demolării 

arenele Traian

 

Zilele trecute, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului, în vederea obţinerii autorizaţiei de desfiinţare, a corpurilor de clădire C2 – anexă scenă teatru, cu o suprafaţă construită la sol de 81 mp, C3 – scenă teatru, cu o suprafaţă construită la sol de 192 mp şi C4 – anexă scenă teatru, cu o suprafaţă construită la sol de 79 mp. Conform studiului de fezabilitate aprobat prin HCL nr. 218/106/27.09.2016, pentru repunerea în uz a funcţiunii culturale şi de agrement a arenei se intenţionează construirea unui centru multifuncţional, reabilitarea suprafeţei de joc, reproiectarea şi refacerea instalaţiei de nocturnă, reabilitarea gradenelor prin repararea elementelor din beton deteriorate şi montarea de scaune din policarbonat, amenajarea de spaţii de joacă pentru copii, amenajarea de spaţii pentru copii şi adolescenţi adecvate pentru role şi skateboard, amenajare spaţii verzi şi alei pietonale, etc. Noul obiectiv va avea regimul de înălţime D+P+2E şi funcţiuni ce deservesc activităţile sportive ce se desfăşoară în aer liber, respectiv vestiare, duşuri, grupuri sanitare. Clădirea va mai avea şi rolul de organizare evenimente de scenă de pe faţada dinspre Arene şi va deservi publicul cu grupuri sanitare şi spaţii de loisir. De asemenea, etajul 1 şi etajul 2 al clădirii vor fi prevăzute cu spaţii de birouri administrative dotate corespunzător cu grupuri sanitare, terase şi vestiare pentru angajaţi, conform standardelor şi normativelor în vigoare. De asemenea, atât în Planul Urbanistic de Detaliu “Reabilitare şi modernizare Complex Sportiv şi de Agrement Arenele Traian” aprobat prin HCL 166/28.08.2014, cât şi în Studiul de fezabilitate pentru acest obiectiv de investiţii, este prevăzut faptul că noua clădire va fi amplasată pe poziţia corpurilor de clădire existente (C2 – anexă scenă teatru, C3 – scenă teatru, C4 – anexă scenă teatru) care vor fi demolate. Clădirea propusă spre demolare P+1E are o suprafaţă de teren construită de 350 mp, aceasta fiind construită dintr-o structură de zidărie de cărămidă cu planşee din beton armat, „puternic degradată şi într-o stare mediocră spre rea”. Menţionăm totodată că, prin adresa nr. 37728/28.09.2017, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea a prezentat Ministerului Tineretului şi Sportului, intenţia autorităţii publice locale de a realiza reabilitarea şi modernizarea Complexului Sportiv şi de Agrement Arenele Traian, precum şi un rezumat al lucrărilor ce urmează a fi efectuate şi a solicitat acordul acestei autorităţi pentru realizarea obiectivului de investiţii. Cu adresa nr. 13324/18.10.2017 înregistrată la Primăria Râmnicu Vâlcea sub nr. 41115/23.10.2017, Ministerul Tineretului şi Sportului a comunicat faptul că această instituţie nu emite acorduri în scopul solicitat şi că Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea are obligaţia de a respecta prevederile HG nr. 717/2011 privind transmiterea imobilului Arenele Traian din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vâlcea în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Leave a Response