|vineri, septembrie 30, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Local a aprobat desfiinţarea Cantinei de Ajutor Social din Râmnic 

Primaria Ramnicu Valcea cladire (4)

 

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 14 decembrie 2017, a aprobat desfiinţarea Cantinei de Ajutor Social Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 01.01.2018, şi preluarea, cu aceeaşi dată, a obiectului de activitate de către Direcţia de Protectie Socială. Consecinţă a acestor prevederi, se modifică organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Protecţie Socială, urmând ca acestea să fie supuse spre aprobare Consiliului Local. S-a mai aprobat preluarea, începând cu data de 01.01.2018, în structura organizatorică a Direcţiei de Protecţie Socială a următoarelor posturi: muncitor necalificat – 2 posturi; muncitor calificat (bucătar) – 1 post; inspector de specialitate IA -1 post, precum şi constituirea unei comisii, prin dispoziţie a primarului, în vederea preluării de către Direcţia de Protecţie Socială a întregului patrimoniu al Cantinei de Ajutor Social – mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale evidenţiate în bilanţul contabil. Comisia va inventaria bunurile din patrimoniul Cantinei de Ajutor Social Râmnicu Vâlcea, iar predarea-preluarea acestora se va face în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii Consiliului Local, în conformitate cu prevederile legale, în vigoare. S-a mai aprobat prorogarea termenelor pentru efectuarea operaţiunilor financiar-contabile necesare în cazul desfiinţării Cantinei de Ajutor Social Râmnicu Vâlcea până la data de 20.01.2018, dată de la care operează desfiinţarea efectivă a activităţii din punct de vedere financiar-contabil. Se va asigura finanţarea din bugetul local a noii structuri care îşi va desfăşura activitatea în cadrul Direcţiei de Protectie Socială. La data de 1 mai 1999, în temeiul prevederilor Legii nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social, prin Hotărârea Consiliului Local nr.25/1999 s-a înfiinţat „Cantina de Ajutor Social” Râmnicu Vâlcea ca unitate publică de asistenţă socială, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local municipal, având sediul în Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr.90. Prin aceeaşi hotărâre s-a aprobat ca baza materială necesară funcţionării Cantinei şi controlul activităţii acesteia să fie asigurate de către Consiliul Local, iar finanţarea acesteia să se facă din bugetul local. Potrivit prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al Cantinei de Ajutor Social Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 152/2011, obiectul de activitate al acesteia îl constituie acordarea de asistenţă socială prin prestarea de servicii, gratuite sau contra cost, persoanelor aflate în situaţii economico-sociale sau medicale deosebite, servicii ce constau în: pregătirea şi servirea unei mese zilnice, de persoană, în limita alocaţiei de hrană prevăzute de reglementările legale în vigoare; aprovizionarea cu produse agroalimentare de bază şi cu materiale, la preţurile stabilite prin procedurile de achiziţii; pregătirea şi distribuirea hranei prin centre mobile, pentru situaţii de urgenţă. Acordarea acestor servicii de asistenţă socială se face pe baza dosarelor depuse de către persoanele îndreptăţite la Direcţia de Protecţie Socială, care, lunar, întocmeşte un tabel cu asistaţii sociali beneficiari. Trebuie menţionat faptul că, în ultimii ani, numărul beneficiarilor care au solicitat serviciile Cantinei de Ajutor Social este într-o continuă scădere, în condiţiile în care capacitatea maximă este de 200 de porţii de mîncare. Conform statului de funcţii al Cantinei de Ajutor Social în cadrul acesteia există 8 (opt) posturi, personal contractual, distribuite astfel: şef cantină (şef formaţie) – 1 post; Compartiment Contabilitate – Aprovizionare – 3 posturi; personal de deservire – 4 posturi.

Leave a Response