|marți, septembrie 27, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Local va aproba nivelul impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru 2018 

primaria-ramnicu-valcea-cladire-4-1

 

 

Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 28.12.2017, ora 13.00, în sala de şedinţă a Primăriei, cu următoarea ordine de zi: raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2017; raport şi proiect de hotărâre privind stabilirea zonelor în intravilanul municipiului Râmnicu Vâlcea, în funcţie de care se calculează impozitele şi taxele locale începând cu data de 01.01.2018; raport şi proiect de hotărâre privind stabilirea şi aprobarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2018; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului maximal de distanţă pentru executarea serviciului public de transport public local de persoane în regim de taxi; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare trotuare şi iluminat public strada Ştirbei Vodă tronson cuprins între centrul Winmarkt şi acces auto parc Zăvoi”; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare incinta Grădina zoologică”; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru finanţarea proiectului ’’Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice-Etapa II”; raport şi proiect de hotărâre de completare a Regulamentului privind regimul parcărilor publice aflate în zona centrală a municipiului Râmnicu Vâlcea, actualizat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 87/2012; raport şi proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere în participaţiune nr. 11191/2000 încheiat cu Librăriile Humanitas SA; raport şi proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru suprafeţe de teren proprietatea municipiului Râmnicu Vâlcea pe care sunt amplasate construcţii provizorii (chioşcuri) pentru activităţi comerciale, prestări servicii şi comercializare presă şi carte; raport şi proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare şi întreţinere Străzi a obiectivului de investiţii „Pasaj denivelat suprateran pe bdul Tudor Vladimirescu”; raport şi proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii; raport şi proiect de hotărâre privind inventarierea unei suprafeţe de teren în domeniul privat al municipiului şi aprobarea concesionării directe a acesteia; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ si RLU „Construire supermarket strada Gib Mihăescu nr. 23”, investitor SC ANTARES TRANSPORT SA; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea denumirii, a organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Administrare si întretinere Străzi, începând cu 01.01.2018; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei de Protectie Socială Râmnicu Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea modului de întocmire şi ţinere la zi a registrului agricol pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor municipiului în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Pieţe Prest SA; raport şi proiect de privind mandatarea reprezentanţilor municipiului în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea ETA SA; raport şi proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA.

Leave a Response