|miercuri, decembrie 8, 2021
  • Follow Us!

Proiectul de buget pe 2018 al Primăriei Râmnicului ce va fi dezbătut miercuri, 7 februarie 

primaria-ramnicu-valcea-cladire-4-1

 

După cum s-a mai consemnat, miercuri, 7 februarie, la Cinematograful Geo Saizescu, va avea loc dezbaterea publică a proiectului de buget propriu pe 2018 al Primăriei Râmnicului. Astfel, pentru anul 2018 se estimează că municipiul Râmnicu Vâlcea va avea la dispoziție resurse derulate prin bugetul local în valoare totală de 193.517.000 lei, în structura dupa cum urmează: venituri proprii – 160.417.500 lei (din care venituri din impozite și taxe – 139.162.500 lei şi excedent 2017 – 21.255.000 lei); venituri cu destinaţie specială – 33.099.500 lei. Evaluarea veniturilor proprii de încasat la bugetul local în anul 2018 s-a facut avandu-se în vedere materia impozabilă si baza impozabilă în funcție de care se calculează impozitele si taxele, estimarea serviciilor, precum si pe alte elemente specifice, având in vedere nivelurile si structura impozitelor si taxelor locale asa cum au fost aprobate pentru acest an prin HCL nr. 495/28 decembrie 2017 și facilitatilor acordate prin Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, sume recuperate în instanță reprezentând penalități de întârziere de la execuntatul unei lucrări de investiții și sume propuse a se repartiza de la Consiliul Județean Vâlcea pentu susținerea programelor de dezvoltare locală conform Legii bugetului de stat nr. 2/2018. Veniturile ce se încasează prin grija structurilor de specialitate din cadrul Agenției Județene a Finanțelor Publice Vâlcea, cuvenite bugetului local în cotele legale au fost inscrise în proiectul bugetului la valoarea comunicată de către această instituție prin adresa nr. VLG-1364/19.01.2018 și adresa VLG – 1603/25.01.2018, iar pentru costul standard per elev/preșcolar pentru cheltuieli prevăzute la articolul bugetar „bunuri și servicii”, la unitățiile de învățământ preuniversitare de stat, s-au estimat în baza anexei nr. 3 la proiectul de hotărîre pentru modificarea și completarea HG nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar. La repartizarea resurselor bugetului local pe destinații s-au avut în vedere urmatoarele: asigurarea surselor pentru finanțarea cheltuielilor funcționale la toate structurile de organizare si pentru toți ordonatorii terțiari de credite ai bugetului local; asigurarea surselor pentru finanțarea cheltuielilor funcționale la unitățile de învațamânt și creșe; asigurarea finanțării măsurilor de protecție socială, acordarea de subvenții pentru transportul urban de călători și pentru compensarea diferențelor de preț la energia termică livrată populației; asigurarea finanțării lucrărilor de reparații, întreținere si modernizare pentru bunurile din domeniul public si privat al municipiului; asigurarea surselor pentru programele de dezvoltare, respectiv finalizarea unor obiective, achiziții de terenuri, plata datoriei publice angajate si cofinanțarea unor programe. Cei 193.517.000 lei, resurse estimate pentru bugetul local pe anul 2018, la partea de cheltuieli sunt repartizați pe destinații după cum urmează: cheltuieli funcționale pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat se repartizează 8,41% din buget, respectiv 16.281.500 lei; cheltuieli funcționale DADP şi cu repararea cailor publice, dezvoltare publica, iluminat si intretinere strazi se repartizeaza 17,24% din bugetul local, respectiv 33.363.000 lei (finantarea este asigurata integral din sursele proprii ale bugetului local pentru cheltuieli de personal şi cheltuieli cu bunuri si servicii, reparatii si intretinere bunuri domeniul public); cheltuieli pentru finanțarea creșelor, Direcției de Protecție Socială si a actiunilor si masurilor de protecție socială se repartizează 23,13% din buget, respectiv 44.757.000 lei; cheltuieli cu dispensarele școlare si dispensarul TBC se repartizează suma de 4.500.000 lei (această suma reprezinta 2,33% din resursele bugetului, finanțarea se asigură din resurse proprii ale bugetului local si transferuri de la DSP); cheltuieli privind plata datoriei publice, cofinanțarea unor programe si a altor activități se repartizează 4,16% din buget, respectiv 8.059.000 lei (finanțarea se asigura din resurse proprii ale bugetului local pentru rambursare ratei de împrumut intern, dobanda de împrumut intern, rambursare împrumut la BEI); cheltuieli funcționale pentru structurile din aparatul de specialitate al primarului, Poliția Locală, Direcția de Evidență a Persoanelor si Apărare Civilă se repartizează 16,1% din buget, respectiv 31.163.000 lei; cheltuieli pentru finanțarea instituțiilor de cultură, sprijinirea cultelor religioase si a altor activități cultural sportive se repartizează 6,95% din buget, respectiv 13.458.000 lei (finanțarea este asigurată integral din sursele proprii ale bugetului local pentru cheltuieli funcționale Teatrul Ariel, cheltuieli funcționale Filarmonica I. Dumitrescu, finanțare culte religioase, finanțare acțiuni sportive HCM+SCM); cheltuieli întreținere zone verzi, parcuri si baze de agrement se repartizează 3,4% din buget, respectiv 6.575.000 lei; cheltuieli funcționale cu protecția mediului se repartizează 3,35% din sursele proprii ale bugetului local respectiv 6.450.000 lei; cheltuieli de capital, repartizate prin lista de investiții se repartizează 14,94% din resursele bugetului local adică 28.910.500 lei. Precizăm că la estimarea veniturilor și cheltuielilor s-au avut în vedere toate reglementarile legale, precum și cele din hotărârile consiliului local.

(Petre Coman)

Leave a Response