|marți, decembrie 7, 2021
  • Follow Us!

Primăria Olăneşti şi-a înfiinţat propriul Serviciu Public Local „Salvamont Salvaspeo” 

primar Vasilache Olanesti Tibi Pirnau

 

 

La iniţiativa primarului Sorin Vasilache, Consiliul local al oraşului Băile Olăneşti a aprobat la sfârşitul anului trecut înfiinţarea Serviciului Public Local „Salvamont Salvaspeo” la nivelul oraşului Băile Olăneşti, ca un serviciu public de interes local, fără personalitate juridică, pentru desfăşurarea activităţilor de prevenire a accidentelor montane şi organizarea activităţilor de salvare în zona administrată de UAT oraş Băile Olăneşti din Munţii Căpăţânii, Masivul Buila-Vânturariţa şi Masivul Naratu. Conducerea Serviciului Public Salvamot Salvaspeo Băile Olanesti este asigurată de către un şef serviciu, numit sau eliberat din funcţie de Consiliul Local. Şeful serviciului trebuie să fie salvator montan şi poate participa activ la acţiunile de patrulare şi salvare. Consiliul Local al oraşului Băile Olanesti hotărăşte asupra infiintarii ori modificării organigramei şi a statului de funcţii. Salvatorii montani sunt angajaţi cu contract de voluntariat. Formaţiile de salvare montană sunt organizate şi funcţionează conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 77/2003 şi Statutului Asociaţiei Naţionale a Salvatorilor Montani din România. Consiliul Local al oraşului Băile Olanesti coordoneaza si controleaza modul de organizare şi funcţionare al Serviciul Public Local Salvamot Salvaspeo Băile Olanesti, iar conducerea şi gestiunea, precum şi toate obligaţiile şi răspunderile ce rezultă din acestea sunt asumate de conducerea serviciului, în condiţiile legii. Activitatea de salvare montană este o activitate umanitară cu caracter permanent, ce este realizată de către persoane care au o pregătire specifică în: acordarea primului ajutor medical în caz de accident alpinism de vară şi de iarnă schi alpin şi de tură transportul persoanelor accidentate. Serviciul Public Salvamot Salvaspeo Băile Olanesti, în îndeplinirea obiectului său de activitate, exercită urmatoarele atribuţii principale: coordonează din punct de vedere administrativ şi organizatoric activitatea de salvare montană la nivel local; coordonează şi supraveghează activitatea de amenajare, întreţinere şi reabilitare a traseelor montane; asigură preluarea apelurilor de urgenţă privind accidentele montane şi transmiterea acestora la şefii de formaţie SALVAMONT sau la înlocuitorii acestora; îndeplineşte obligaţiile prevăzute la art. 39 din HG. 77/2003; angajează, conform prevederilor art. 7 din HG. 77/2003, formaţiile necesare de salvatori montani; asigură participarea salvatorilor montani, angajaţi în condiţiile art. 7 lit. a) din HG. 77/2003, la formele de pregătire profesională organizate de Asociaţia Naţională a Salvatorilor Montani din România; elaborează cu serviciul public judeţean SALVAMONT; îndeplineşte orice alte atribuţii în ceea ce priveşte salvarea montană prevăzute de legislaţia în vigoare sau stabilite prin hotărâre a consiliului judeţean şi, respectiv, local. Serviciul Public Salvamot Salvaspeo Băile Olanesti va colabora cu autorităţile administraţiei publice locale, Jandarmeria Montană, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţa, Inspectoratul de Poliţie, Serviciul de Ambulanţă, în vederea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu. Pentru testarea pregătirii profesionale, Serviciul Public Salvamot Salvaspeo Băile Olanesti va organiza participarea la concursurile profesionale desfaţurate la nivel naţional şi internaţional. Serviciul Salvamot Salvaspeo Băile Olanesti administrează baza materială proprie existentă la nivel local. Şeful Serviciului are următoarele atribuţii principale; coordoneaza activitatea generala a serviciului încheie contracte de voluntariat cu personalul din subordine; asigură colaborarea cu toate instituţiile prevăzute la art, 13 din HG nr. 77/2003; semnează, ca ordonator terţiar de credite, toate documentele contabile; certifică prin decizie, alegerea de către membrii formaţiilor de salvare montană a şefilor de formaţii; numeşte prin decizie un coordonator al formaţiilor de salvare montană întocmeşte proiectul de buget anual; îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către Primarul sau Consilul local al oraşului Băile Olăneşti.

Leave a Response