|miercuri, decembrie 8, 2021
  • Follow Us!

Prefectul Florian Marin, consultari cu ONG-urile din judetul Valcea 

Florian-Marin-prefect-e1504784908970
  • La finalul lunii februarie,

Se va constitui un comitet consultativ pentru structurile asociative din județ cu care Instituția Prefectului să poarte un dialog

 

Prefectul județului Vâlcea, Florian Marin, a organizat joi, 08 februarie 2018, începând cu ora 11.00, o ultimă întâlnire de dialog civic cu organizațiile non-guvernamentale din județ,  respectiv cu ONG-urile din domeniul tineretului, astfel că în urma acestor întâlniri vă facem cunoscute principalele concluzii, dar și măsuri sau direcții cu aplicabilitate în perioada următoare, în ceea ce privește relația Instituției Prefectului cu acestea. În luna octombrie 2017, în cadrul ședinței organizate la sediul Instituției Prefectului, le-au fost solicitate organizațiilor non-guvernamentale, furnizarea unor date cu privire la Comitetul Național de Coordonare a implementării Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă, la această ședință participând doar 6 organizații, iar prefectul Județului Vâlcea, domnul Florian Marin a dat asigurarea că de la acel moment sectorul non-guvernamental va beneficia de atenția cuvenită prin întâlnirile ce vor urma. În luna noiembrie 2017, a fost organizată o primă ședință cu ONG-urile, la care au participat 68 de persoane, reprezentând 54 de ONG-uri, pe tema generică a cunoașterii preocupărilor, proiectelor precum și a dificultăților cu care se confruntă acest sector, respectiv identificarea unor soluții de parteneriate între Instituția Prefectului și acestea, în urma întâlniri, stabilindu-se organizarea unor întâlniri cu O.N.G.-urile, pe domenii de activitate, în lunile decembrie și ianuarie. În cadrul acestor întâlniri, ONG-urile și-au prezentat pe larg activitatea, proiectele pe care le derulează, au expus problemele cu care se confruntă, precizând unde este nevoie de sprijinul prefectului. Ca și concluzie principală în urma întâlnirilor din lunile decembrie 2017, ianuarie și februarie 2018, a reieșit că avem la nivelul județului Vâlcea un număr aproximativ de 100 organizații active, care își desfășoară activitatea în diferite domenii, iar activitățile pe care acestea le întreprind, nu beneficiază de publicitatea cuvenită și nici de sumele de care ar putea să dispună printr-o mai mare conștientizare a potențialului și a beneficiilor pe care le-ar putea avea societatea, prin implicarea acestora în diferite sectoare de activitate. Cele mai mari nemulțumiri, au fost legate de modificările legislative care afectează activitatea ONG-urilor, iar în săptămâna 22-26 ianuarie a.c., acestea au transmis către Instituția Prefectului propuneri sau observații referitoare la proiectul de modificare a O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, propuneri care vor fi înaintate Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social. De asemenea au fost stabilite de comun acord, câteva direcții în ceea ce privește parteneriatele ce vor fi încheiate în perioada următoare, constituirea unei rubrici speciale dedicate Centenarului Marii Uniri de la 1918. La finalul lunii februarie va fi constituit Comitetul Consultativ pentru structurile asociative din județ, ca un forum al ONG-urilor din Vâlcea, cu care Instituția Prefectului să poarte un permanent și organizat dialog, spre a fi găsite rezolvări eficiente, în cadrul legal, a problemelor ridicate de către acestea și în binele vieții sociale și cultural-educative a județului.

Leave a Response