|sâmbătă, aprilie 20, 2024
  • Follow Us!

Deputatul PSD Vasile Cocos, discutii la nivel inalt la Parlamentul European 

IMG_1865

COMUNICAT DE PRESĂ

 

În perioada 19 – 20 februarie 2018, a avut loc Săptămâna Parlamentară Europeană, la Bruxelles, la sediul Parlamentului European. Evenimentul a reunit parlamentari din întreaga Uniune Europeană pentru a dezbate priorităţi economice, bugetare și sociale ale UE pentru anul în curs.

În cadrul Săptămânii Parlamentare Europene s-au desfășurat Conferința privind Semestrul european și Conferința interparlamentară privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța economică în Uniunea Europeană.

La aceaste reuniuni au  participat din partea Camerei Deputaților trei deputati printre care si  domnul deputat, Vasile Cocoș, membru al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci.

În deschiderea lucrărilor domnul deputat Vasile Cocoș a fost invitat să participe la lucrările Grupului politic S&D ( Social Democrat ) din cadrul Parlamentului European.

Pe agenda de lucru a grupului S&D  au fost o gama larga de teme de actualitate printre care deputatul Vasile Cocos a participat la tema  Cadrul financiar multianual post-2020 –  abordând provocările și noile priorități emergente și finanțarea acestora.

Sesiunea de deschidere a fost dedicată unei dezbateri referitoare la prioritățile semestrului european 2018 ( investiții, reforme structurale, politici fiscal-bugetare responsabile).

În cadrul acestei Sesiuni Plenare au avut  intervenții printre care  președintele Comisiei pentru afaceri economice și monetare din Parlamentul European, domnul Roberto Gualtieri, vicepreședintele Comisiei pentru finanțe și bugetare a Adunării Naționale a Republicii Bulgaria, doamna Evganiya Angelova.

În paralel, în marja evenimentului au fost organizate reuniuni interparlamentare la nivelul principalelor comisii parlamentare: afaceri economice și monetare, ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, buget.

În prima zi de dezbateri in   cadrul  reuniunii de lucru,  domnul  deputat Vasile Cocoș a avut o  intervenție în cadrul Comisiei de Buget a Parlamentului European in care a a afirmat  printre altele :

  • Dezbaterea privind viitoarea finanțare a Uniunii Europene nu poate avea loc fără a ține cont de lecțiile învățate în cursul implementării actualului cadru financiar multianual (CFM) 2014-2020.

 

    • În cadrul actualului CFM, fondurile puse la dispoziție de UE au fost utilizate până la plafoanele aprobate, pentru a asigura resursele necesare pentru a aborda diferitele crize și noile priorități politice ale UE. Cu toate acestea, fără îndoială, nivelul scăzut al resurselor disponibile în actualul CFM se dovedeşte a fi insuficient pentru a răspunde nevoilor și ambițiilor politice ale UE.

 

  • Este nevoie de o reformă majoră a structurii veniturilor UE, astfel cum a propus Grupul de experți la nivel înalt prezidat de dl Mario Monti, în decembrie 2016. Aceste propuneri ar trebui să ducă la un cadru bugetar al UE mai stabil, durabil și mai previzibil și ar trebui să asigure transparență pentru cetățenii Europei. Este necesar să se introducă un sistem veritabil de resurse financiare proprii, care să le ridice contribuția la bugetul UE la cel puțin 50% față de contribuțiile bugetare (naționale) ale statelor membre. Prin urmare, trebuie asigurat un echilibru cantitativ între resursele proprii ale UE și contribuțiile naționale.

 

  • Unitatea bugetară este esențială pentru transparența și controlul democratic al finanțelor UE. Astăzi, cetățenii europeni au o mai mică încredere în politicile și prioritățile economice și sociale ale Uniunii. Acest lucru se datorează și faptului că, în ultimii ani, o serie de fonduri, facilități, instrumente și mecanisme de finanțare UE, pentru o gamă largă de scopuri și activități (unele dintre acestea fiind greu de înțeles chiar și pentru Parlamentul European), au fost acordate, cu o răspundere foarte limitată față de cetățenii Europei. Trebuie să li se explice cetăţenilor, într-o manieră destul de transparentă și democratică, acest sistem extrem de complicat.

 

  • In cadrul dezbaterilor asupra viitorului CFM 2021-2028, trebuie clarificată această arhitectură complexă a finanțării UE și trebuie să se ajungă la un acord privind un buget european care să fie aproape de prioritățile reale ale cetățenilor UE.

Interventia domnului deputat Vasile Cocos a fost apreciata de parlamentarii statelor membre  iar  unele din ideile prezentate au fost preluate si de alti vorbitori ai altor state,

Sef cabinet, Cristina Nicoleta Gîlcă

Leave a Response