|sâmbătă, aprilie 20, 2024
  • Follow Us!

Alte 7 blocuri de locuinţe din Râmnic, incluse în programul de reabilitare termică 

bloc-zece-etaje

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a decis recent completarea centralizatorului blocurilor de locuinţe incluse în programul local multianual de reabilitare termică cu un număr de 7 blocuri de locuinţe: Bloc 2, Calea lui Traian nr. 45; Bloc 24/3 Strada Nicolae Iorga nr. 6; Bloc R20 Strada Republicii nr. 6; Bloc A1 Strada Luceafărului nr. 8; Bloc A11/2 Bdul Tineretului nr. 5; Bloc B5 Bdul Tineretului nr. 10; Bloc B12, sc. E Strada M. Eminescu nr. 22. Prin Hotărârea nr. 170/16.06.2009, aşa cum a fost ea modificată de hotărârea nr. 172/2010, Consiliul local a aprobat conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 18 din 4 martie 2009, programul local multianual privind creşterea performanţei energetice pentru un număr de 81 blocuri de locuinţe din municipiul Râmnicu Vâlcea, precum şi indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivelor de investiţii. Ulterior, prin Hotărârile Consiliului Local nr. 335/20.12.2013, 105/30.04.2014, 68/14.04.2016, 369/28.09.2017 şi 453/28.11.2017 a fost completat centralizatorul blocurilor de locuinţe incluse în programul local multianual, cu încă 66 blocuri ale căror asociaţii de proprietari şi-au exprimat opţiunea de a se înscrie în Programul local multianual privind creşterea performanţei energetice, astfel ca, la aceasta data sunt înscrise în program, un număr de 284 blocuri de locuinţe. Din totalul celor 284 de blocuri de locuinţe înscrise în program, au fost executate până la această dată lucrări de reabilitare termică la un număr de 48 de blocuri situate în cartierele municipiului, cu fonduri din bugetul local, bugetul statului, precum şi cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor- poli urbani de creştere Domeniul de intervenţie 1.2 – Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe. Conform prevederilor art. 4 din Ordinul 163/2009 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 18/2009, potrivit cărora „coordonatorul local înştiinţează asociaţiile de proprietari asupra posibilităţii înscrierii în programul local multianual şi transmite proiectul de contract de mandat semnat de acesta, în două exemplare originale”, a fost transmis asociaţiilor de proprietari ale blocurilor care au solicitat în ultima perioadă înscrierea în program, proiectul contractului de mandat, iar în temeiul hotărârii adunării generale, preşedintele asociaţiei a fost mandatat să semneze acest contract şi să solicite coordonatorului local înscrierea în programul local, înaintând odată cu contractul semnat şi hotărârea adunării generale, precum si lista proprietarilor din imobil.

Leave a Response