|sâmbătă, aprilie 20, 2024
  • Follow Us!

Luciul de apă al lacului Ostroveni, scos la licitaţie pentru activităţi de agrement nautic cu ambarcaţiuni fără motor 

lac ostroveni1

 

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a decis luna trecută închirierea prin licitaţie publică a luciului de apă al Lacului Ostroveni pentru activităţi de agrement nautic cu ambarcaţiuni fără motor. În inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Râmnicu Vâlcea, atestat prin H.G. nr. 1362/2001, modificată şi completată prin H.G. nr. 54/2008, figurează bunurile „Lac Ostroveni”, în suprafaţă de 27,71 ha. Lacul Ostroveni este situat în imediata vecinătate a Bazei de Agrement Ostroveni şi reprezintă un punct de atracţie pentru locuitorii municipiului prin potenţialul ridicat de dezvoltare a unor activităţi de turism şi agrement, de petrecere în mod plăcut a timpului liber. Prin hotărârea nr. 262/30.06.2017, Consiliul Local a aprobat închirierea prin licitaţie publică cu strigare a luciului de apă al Lacului Ostroveni pentru activităţi de agrement nautic cu ambarcaţiuni fără motor (bărci fără motor şi/sau hidrobiciclete), la preţul de pornire de 50 lei/ambarcaţiune/lună, pe perioadă determinată, respectiv până la data de 31.10.2017, precum şi caietul de sarcini al licitaţiei. în urma licitaţiei organizate, câştigătoarea acesteia a fost desemnată societatea OLD AQUA SPIRIT SRL, încheindu-se în acest sens contractul de închiriere nr. 31173/09.08.2017, cuantumul chiriei fiind de 55 lei/ambarcaţiune/lună. Contractul a încetat la data de 14.09.2017, la cererea chiriaşului, motivat de încheierea sezonului estival 2017, încheindu-se în acest sens acordul de încetare nr. 36110/2017. Cu adresa nr. 4053/02.02.2018, domnul Petca Gheorghe, în calitate de administrator al societăţii OLD AQUA SPIRIT SRL a solicitat Consiliului Local reînnoirea contractului de închiriere a luciului de apă al Lacului Ostroveni pentru perioada 01.06.2018-01.09.2018 pentru a desfăşura activitatea de agrement nautic. întrucât, prin hotărârea nr. 262/30.06.2017, Consiliul Local a aprobat închirierea luciului de apă pe perioadă determinată, respectiv până la data de 31.10.2017 şi având în vedere că durata contractului de închiriere a încetat la data de 14.09.2017, contractul nu mai poate fi prelungit, fiind necesară organizarea unei noi licitaţii. Precizăm că, în conformitate cu prevederile art. 123 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale hotărăsc cu privire la închirierea sau concesionarea bunurilor ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local. De asemenea, potrivit art. 14 şi art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, închirierea bunurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se face prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii, iar contractul de închiriere va cuprinde clauze de natură să asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului acestuia.

Leave a Response