|sâmbătă, aprilie 20, 2024
  • Follow Us!

Primarul Valerian Alexie din Mateesti isi SABOTEAZA propria localitate! 

Alexie Valerian1

Comunicat de presă!
(Referitor la neaprobarea bugetului pe anul 2018)
Referitor la neadoptarea bugetului comunei Mateesti pe anul 2018, Anghelescu Ilie Cosmin in numele grupului de consilieri PSD fac următoarele clarificări:
– la întocmirea bugetului pe anul 2018 grupul de consilieri PSD (5) nu a fost convocat pentru dezbatere.
– in anul 2017 domnul primar al comunei Mateesti nu a ținut cont de amendamente depuse de către consilierii PSD si aprobate în buget.
– in anul 2018 la întocmirea bugetului nu a propus alocarea sumelor necesare pentru rezolvarea amendamentelor inițiate de grupul de consilierilor PSD.
– Consiliul local Mateesti este format din 13 consilieri iar PSD are 5 consilieri, astfel domnul primar Alexie Valerian poate sa formeze o majoritare cu care poate adopta bugetul si fara consilierii PSD.
– menționăm că nu există o colaborare din partea primarului cu grupul de consilieri PSD.
– nu se tin toate ședințele ordinare in fiecare luna.
– sunt convocate ilegal ședințele de îndată si extraordinare iar la aceste ședințe, grupul de consilierilor PSD este convocat cu 15 minute înaintea începerii ședințelor.
– nu respectă Regulamentul de functionare al Consiliului Local.
– toate propunerile noastre sunt ignorate si suntem acuzați fara motiv de toate problemele majore din comună, pe care primarul Alexie Valerian nu le duce la îndeplinire.
Precizăm că în cazul în care primarul Alexie Valerian ține cont de propunerile inițiate de noi, arată respectul cuvenit membrilor Consiliului Local,renunta la șantajul politic pe care îl face asupra membrilor PSD, atunci noi suntem dispuși să votăm bugetul.

Președinte organizație PSD Mateesti .
Consilier local, Anghelescu Cosmin.

Leave a Response