|sâmbătă, aprilie 13, 2024
  • Follow Us!

Liberalul Victor Popescu a dat o „gaură” de 55.000 euro la ADI Salubrizare 

victor-popescu

 

În urma unui control al Curţii de Conturi la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) pentru Serviciul de salubrizare a localităților din județul Vâlcea, condusă din 2015 de consilierul judeţean liberal Victor Popescu, s-a descoperit că, la data de 31 decembrie 2016, veniturile din cotizațiile membrilor asociați, erau realizate (încasate) în procent de… doar 48,67% din valoarea stabilită de adunarea generală, creându-se astfel abateri financiar contabile de peste 2,5 miliarde de lei vechi (55.000 euro). Entitatea verificată este persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică dar a depus, pentru exercițiile financiare 2014, 2015 și 2016 situații financiare simplificate deși, conform prevederilor legale, trebuiau întocmite situații financiare corespunzătoare entităților de utilitate publică. Deși în actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) pentru Serviciul de salubrizare a localităților din județul Vâlcea, precum și în statutul acesteia se precizează că patrimoniul (capitalul social) este de 19,05 mii RON, în evidența contabilă a fost înregistrată suma de 19,25 mii RON, valoare care a fost raportată și prin situațiile financiare. Nu a fost organizat și nu s-a exercitat controlul financiar preventiv propriu asupra proiectelor de operațiuni cu efect asupra fondurilor sau patrimoniului entității. De asemenea, nu a fost proiectat și implementat sistemul de control intern managerial. Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi Vâlcea: corectarea erorilor cuprinse în Situațiile financiare anuale depuse de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea pentru anul 2016, conform procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial; organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu; constituirea comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial (elaborarea, aprobarea și implementarea regulamentului de organizare și funcționare, precum şi elaborarea, aprobarea și implementarea regulamentului intern); luarea măsurilor legale ce se impun în vederea încasării contribuției datorate de asociați, în cuantumul și la termenele stabilite de Adunarea Generală a Asociației.

(Petre Coman)

Leave a Response