|sâmbătă, iulie 2, 2022
  • Follow Us!

Va avea loc cea mai lungă şedinţă din istoria Consiliului Local Râmnicu Vâlcea: 47 de puncte supuse aprobării 

primaria-ramnicu-valcea-cladire-4

 

Primarul Mircia Gutău a convocat în şedinţă ordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 28.03.2018, ora 13.00, în sala de şedinţă a Primăriei, cu următoarea ordine de zi: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii la societatea Pieţe Prest SA pentru anul 2018; aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii la societatea ETA SA pentru anul 2018; aprobarea bugetului de venituri proprii al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul 2018; aprobarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii al instituţiilor de cultură, sport şi asistenţă socială pentru anul 2018; rectificarea bugetului local şi a listei de investiţii pentru anul 2018; modificarea nivelului taxelor aplicabile de societatea Pieţe Prest SA în pieţele agroalimentare de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea; mandatarea reprezentanţilor acţionarului unic – municipiul Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Pieţe Prest SA să reînnoiască mandatele membrilor Consiliului de Administraţie al acestei societăti; mandatarea reprezentanţilor acţionarului unic – Municipiul Rm. Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Pieţe Prest SA să aprobe modificarea organigramei şi statului de funcţii; mandatarea reprezentanţilor acţionarului unic – Municipiul Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Pieţe Prest SA; acordarea unui mandat special reprezentanţilor municipiului în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea ETA SA pentru modificarea Actului Constitutiv; aprobarea cotizaţiei ce revine municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”; acordarea unui sprijin financiar Asociaţiei de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic România – filiala Vâlcea; organizarea unor evenimente culturale în cursul lunii aprilie 2018; efectuarea unei plăţi din bugetul local; aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.61/2018 cu privire la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare instalaţii de iluminat public în Municipiul Râmnicu Vâlcea, inclusiv realizarea unei canalizaţii subterane noi aferente reţelelor electrice si de telecomunicaţii”; aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ’’Amenajare Bazin Apă Sărată Ştrand Ostroveni”; aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ’’Transformare clădire internat Liceul Tehnologic Ferdinand I în locuinţe sociale”; aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ’’Lucrări de reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială nr.10”; aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ’’Lucrări de reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială nr.13”; aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ’’Lucrări de reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială nr.4”; aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ’’Lucrări de reabilitare, modernizare si dotare Şcoala Gimnazială Take lonescu”; aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ’’Lucrări de reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială Anton Pann”; achiziţionarea unui imobil – construcţie şi teren aferent; cedarea către ENGIE România SA a conductei de gaze de pe strada Eroilor în lungime de 31 m; demararea procedurilor de dobândire a dreptului de proprietate publică asupra unor imobile-terenuri, aparţinând societăţii Oltchim SA; transmiterea unor bunuri în administrarea Direcţiei Administrării Domeniului Public; inventarierea unui imobil-teren cu destinaţia de drum public; inventarierea în domeniul privat al municipiului, a unui imobil teren; inventarierea unei suprafeţe de teren în domeniul privat al municipiului şi aprobarea concesionării directe a acesteia; transmiterea către PIEŢE PREST SA a unor amplasamente, pe perioadă determinată; prelungirea Contractului de delegare a unor activităţi componente ale Serviciului Public de salubrizare în municipiul Râmnicu Vâlcea; prelungirea termenului pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi începerea lucrărilor unui obiectiv de investiţii din Parcul Industrial Sud; aprobarea Regulamentului şi Caietului de sarcini pentru serviciul de iluminat public din municipiul Râmnicu Vâlcea; aprobarea ’’Studiului de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de gestiune a serviciilor de transport”; actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al cimitirelor din municipiul Râmnicu Vâlcea; modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a ’’Căminului pentru persoane vârstnice Râmnicu Vâlcea”; acordarea unui mandat special pentru reprezentantul Municipiului Râmnicu Vâlcea în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din judeţul Vâlcea; modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Administrării Domeniului Public, începând cu 01.04.2018; aprobare Plan Urbanistic de Zonă şi RLU ’’Completare PUZ Simian întocmire PUZ Dealul Malului – Valea Bujorencii în vederea lotizării”, investitor SC Polvilsor SRL; aprobare Plan Urbanistic de Detaliu ’’Desfiinţare locuinţă şi construire spaţiu comercial- strada Râureni nr. 95/99”, investitor SC Pigulin Fruit SRL; aprobare Plan Urbanistic de Detaliu ’’Construire restaurant – strada Ostroveni nr. 161”, investitor SC Lidival SRL; organizarea concursului cu tema ’’împreună pentru un oraş mai curat”; aprobarea unui Protocol de Colaborare în vederea organizării în parteneriat a evenimentului Festivalul ’’Bucurie în Mişcare”, 12-13 mai 2018; aprobarea unui Protocol de Colaborare în vederea organizării în parteneriat a evenimentului ’’Creative Food Festival”, 26.04. -01.05.2018; aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a activităţii de voluntariat din cadrul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al municip ului conform Legii nr. 78/2014; raport privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2017.

Leave a Response