|vineri, mai 24, 2024
  • Follow Us!

Constantin Rădulescu: CU BANI EUROPENI, IMPLEMENTĂM SISTEM UNITAR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII LA CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA! 

costi-radulescu-715x400-685x320

 

 

Consiliul Județean Vâlcea a depus, în luna noiembrie 2017, cererea de finanțare ”Dezvoltarea unui sistem unitar de management al calității la nivelul Consiliului Județean Vâlcea și al instituțiilor subordonate”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa prioritară 2, Obiectivul specific 2.1, CP 6/2017 – Sprijinirea autorităţilor și instituţiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate să implementeze managementul calității în concordanţă cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020., iar după etapa de evaluare tehnică și financiară, la care a primit 95 de puncte, a fost selectată pentru finanțare.

Principalele activități prevăzute în proiect vizează implementarea și certificarea Sistemului de Management al Calității, conform SR EN ISO 9001:2015, implementarea instrumentului de autoevaluare CAF, îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților personalului, din cadrul Consiliul Județean Vâlcea și instituțiile publice subordonate, prin participarea la programe și evenimente de formare profesională în domeniul managementului calității.

 

Sunt foarte bucuros că luni, 02 aprilie 2018, am primit de la Autoritatea de Management pentru POCA, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, vestea că proiectul ”Dezvoltarea unui sistem unitar de management al calității la nivelul Consiliului Județean Vâlcea și al instituțiilor subordonate” a fost selectat pentru finanțare şi că, astfel vor ajunge la Vâlcea 625.000 lei pentru dezvoltarea unui sistem unitar și sustenabil de management al calității la nivelul Consiliului Județean Vâlcea și al altor 12 instituții publice din subordinea sa, în scopul optimizării proceselor orientate către beneficiari.

Nu cheltuim bani din bugetul judeţului şi nici bani guvernamentali pentru implementarea sistemului unitar de management al calității, ci primim aproximativ 6,5 miliarde lei vechi, bani pe care îi investim în creşterea calităţii serviciilor furnizate de Consiliul Judeţean Vâlcea şi instituţiile subordonate acestuia, pentru că ne dorim să ne ridicăm la nivelul aşteptărilor cetăţenilor judeţului nostru, în slujba cărora ne-am angajat. Ei merită tot ce este mai bun”. – Constantin Rădulescu, Preşedinte Consiliul Judeţean Vâlcea.

 

Leave a Response