|duminică, mai 19, 2024
  • Follow Us!

Primăria Băile Olăneşti va extinde reţeaua de apă şi branşamentele pe strada Viezuianu 

olanesti-radulescu-vasilache

 

Consiliul local al oraşului Băile Olăneşti, întrunit la şedinţa ordinară din data de 13 martie 2018, a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru pentru obiectivul de investiţii „Extindere reţele de apa şi branşamente pe strada Viezuianu din oraşul Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea”, la valoarea de circa 2 miliarde de lei vechi (inclusiv TVA). La iniţiativa primarului Sorin Vasilache, Consiliul local al oraşului Băile Olăneşti a aprobat la sfârşitul anului trecut înfiinţarea Serviciului Public Local „Salvamont Salvaspeo” la nivelul oraşului Băile Olăneşti, ca un serviciu public de interes local, fără personalitate juridică, pentru desfăşurarea activităţilor de prevenire a accidentelor montane şi organizarea activităţilor de salvare în zona administrată de UAT oraş Băile Olăneşti din Munţii Căpăţânii, Masivul Buila-Vânturariţa şi Masivul Naratu. Conducerea Serviciului Public Salvamot Salvaspeo Băile Olanesti este asigurată de către un şef serviciu, numit sau eliberat din funcţie de Consiliul Local. Şeful serviciului trebuie să fie salvator montan şi poate participa activ la acţiunile de patrulare şi salvare. Consiliul Local al oraşului Băile Olanesti hotărăşte asupra infiintarii ori modificării organigramei şi a statului de funcţii. Salvatorii montani sunt angajaţi cu contract de voluntariat. Formaţiile de salvare montană sunt organizate şi funcţionează conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 77/2003 şi statutului Asociaţiei Naţionale a Salvatorilor Montani din România. Consiliul Local al oraşului Băile Olanesti coordoneaza si controleaza modul de organizare şi funcţionare al Serviciul Public Local Salvamot Salvaspeo Băile Olăneşti, iar conducerea şi gestiunea, precum şi toate obligaţiile şi răspunderile ce rezultă din acestea sunt asumate de conducerea serviciului, în condiţiile legii. Activitatea de salvare montană este o activitate umanitară cu caracter permanent, ce este realizată de către persoane care au o pregătire specifică în: acordarea primului ajutor medical în caz de accident alpinism de vară şi de iarnă schi alpin şi de tură transportul persoanelor accidentate. Serviciul Public Salvamot Salvaspeo Băile Olanesti, în îndeplinirea obiectului său de activitate, exercită urmatoarele atribuţii principale: coordonează din punct de vedere administrativ şi organizatoric activitatea de salvare montană la nivel local; coordonează şi supraveghează activitatea de amenajare, întreţinere şi reabilitare a traseelor montane; asigură preluarea apelurilor de urgenţă privind accidentele montane şi transmiterea acestora la şefii de formaţie Salvamont sau la înlocuitorii acestora, etc.

Leave a Response