|luni, mai 20, 2024
  • Follow Us!

Activitate profitabilă şi eficientă a Regiei de Drumuri şi Poduri Vâlcea în anul 2017 

costi-radulescu-715x400-685x320

 

Recent, în Consiliul Judeţean Vâlcea a fost prezentată o informare privind raportul administratorilor privind activitatea Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri (RAJDP) Vâlcea pe anul 2017, raport din care reiese că întreprinderea a realizat anul trecut venituri de peste 35 milioane de lei (cu 11 milioane de lei mai mult faţă de 2016) şi un profit de 1,3 milioane de lei (cu 108.000 lei mai puţin comparativ cu nivelul din 2016). Se constată o creştere a veniturilor RAJDP Vâlcea în anul 2017 cu 46,74% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2016, dar şi o majorare a cheltuielilor cu 50,1% în aceeaşi perioadă. Profitul este mai mic cu 8,29% în anul 2017 faţă de anul 2016. Productivitatea muncii a crescut cu 37,1% faţă de anul 2016, datorită faptului că veniturile totale au crescut faţă de acelaşi an. În cursul anului 2017, activitatea RAJDP Vâlcea s-a structurat pe două direcţii principale: îmbunătăţirea stării tehnice a drumurilor judeţene în scopul creşterii confortului şi siguranţei traficului auto; asigurarea unei stabilităţi financiare pe termen scurt şi mediu a unităţii. Politica regiei în domeniul îmbunătăţirii stării tehnice a drumurilor judeţene face parte integrantă din cea a Consiliului Judeţean Vâlcea de dezvoltare a infrastructurii judeţului şi a vizat dezvoltarea şi modernizarea reţelei de drumuri de interes judeţean, asigurarea nivelului de viabilitate care să menţină siguranţa circulaţiei, prin elemente geometrice normale, creşterea capacităţii portante faţă de traficul în continuă dezvoltare, îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie cu impact asupra reducerii cheltuielilor de exploatare a vehiculelor. În acest sens s-au executat covoare bituminoase, lucrări de reparaţii asfaltice, întreţinerea drumurilor cu material pietros, reparaţii şi consolidări poduri şi podeţe, lucrări privind siguranţa circulaţiei. În perioada analizată drepturile salariale şi alte drepturi ale personalului angajat, s-au acordat integral, au fost procurate echipamente individuale de protecţie, scule, dispozitive, alte echipamente care să evite riscul de accidentare. S-au modernizat staţiile de emulsie, de sortare şi de betoane. Au fost întreprinse controale ale compartimentului de audit intern, au fost făcute verificări cu privire la modul de întocmire şi raportare a situaţiilor financiare semestriale şi anuale, modul de constituire a veniturilor şi cheltuielilor. Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea a finalizat în cursul anului 2017 foarte multe lucrări reprezentative cu finanţare de la Consiliul Judeţean Vâlcea, covoare asfaltice în lungime de 36,19 km, lucrări de întreţinere cu material pietros pe 18 km pe drumurile judeţene aflate în administrare. În conformitate cu OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, s-a reuşit finalizarea îmbrăcămintilor asfaltice în două straturi în comuna Roşiile pe două porţiuni, de 6,32 km, respectiv 9,25 km, precum şi lucrări de artă – rigole betonate, podeţe şi ziduri de sprijin, crescând astfel gradul de satisfacţie al beneficiarilor din judeţ. În baza aceluiaşi program, regia a realizat lucrări de reparaţii asfaltice pe o suprafaţă de 24.240 mp, s-au realizat lucrări de siguranţă rutieră, marcaje rutiere longitudinale şi transversale reprezentând 90 km echivalenţi, în sumă de 270.000 lei. Suma acestor lucrări, finanţate prin bugetul CJ Vâlcea, executate în anul 2017 a fost de 18,75 milioane de lei, inclusiv TVA, din valoarea totală a acestora de 38,83 milioane de lei, inclusiv TVA. Dificultăţile cu care s-a confruntat regia în 2017 au constat în lipsa cash-flow-ului, în scopul achiziţiei de utilaje performante şi a plăţii despăgubirilor celor 64 de angajaţi disponibilizaţi care au obţinut hotărâri judecătoreşti de la Curtea de Apel Piteşti, la ora actuală, regia a plătit 66,88% din suma totală necesară. O altă problemă constă în cheltuielile mari aferente reparaţiilor staţiei de asfalt a regiei, achiziţionată şi pusă în funcţiune din 1998, având durata de viaţă cu mult depăşită de 14 ani, motiv pentru care este necesară achiziţionarea în regim de urgenţă a unei alte staţii de asfalt. Principalele acţiuni pe timp de iarnă au constat în pregătirea bazelor de deszăpezire şi a punctelor de sprijin, pregătirea drumurilor judeţene în vederea sosirii timpului friguros, pregătirea utilajelor şi a autovehiculelor care participă la intervenţie, instruirea personalului, pregătirea şi coordonarea sistemului informatic şi de comunicare telefonică în vederea asigurării unei informări privind starea reţelei de drumuri în perioada sezonului rece cât mai eficiente din punct de vedere al stării tehnice a drumurilor. Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea a asigurat serviciul pe unitate în permanenţă, ori de câte ori a fost nevoie, în special la avertizările meteo cod galben şi cod portocaliu. Pe anul 2017, s-a constatat îndeplinirea în procent de 114,16% a obiectivelor criteriilor de performanţă de către membrii Consiliului de Administraţie al RAJDP Vâlcea.

(Petre Coman)

Leave a Response