|vineri, mai 24, 2024
  • Follow Us!

Curtea de Conturi: Nereguli la Primaria Daesti! 

daesti-28122015

 

Camera de Conturi Vâlcea a constatat că fostul primar al comunei Dăeşti, George Popolan, nu respectat obligația de a vira la Consiliul Județean suma de circa 10.000 de euro reprezentând cota de 40% din veniturile încasate privind impozitul pe mijloacele de transport cu masa egală sau mai mare de 12 tone pentru perioada 2014-2016. S-au calculat accesorii, potrivit legii, în sumă totală de 12 mii lei. Fostul primar al comunei Dăeşti nu a constituit fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor, iar fundamentarea veniturilor proprii pentru anul 2016 peste nivelul realizărilor din anul 2015, în situația în care gradul de realizare a veniturilor proprii programate în bugete în ultimii 2 ani a fost mai mic de 97% pe fiecare an. În 2016, la Primăria Dăeşti, s-au constatat neconcordanțe între evidența contabilă și cea fiscală respectiv, valoarea creanțelor bugetului local provenite din impozite și taxe înregistrate în contabilitate este mai mare decât valoarea din lista de rămășiță, cu suma de 79 mii lei. La Școala Gimnazială Dăești s-a constatat că nu au fost constituite și înregistrate în evidența contabilă, provizioane pentru cheltuieli de natura drepturilor salariale și sume reprezentând daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, rezultate din hotărâri judecătorești definitive, în sumă totală de 118 mii lei. Nu au fost înregistrate activele corporale rezultate ca urmare a finalizării și recepționării obiectivelor de investiții în sumă totală de 5336 lei aferente perioadei 2014-2016. Fostul primar al comunei Dăeşti, George Popolan, nu a înregistrat active corporale în valoare totală de 118 mii lei reprezentând lucrări de reabilitare efectuate la un activ corporal deja existent respectiv „Dispensar medical Dăești”. În urma verificării efectuate privind modul în care sunt evidențiate creanțele bugetare din impozite si taxe locale, s-a constatat că sumele reprezentând suprasolviri, înregistrate la finele anului 2016, nu sunt corect evidențiate în contabilitate. Aceste sume reprezintă încasări efectuate de la persoane fizice si juridice, mai mari decât debitele datorate, sau plăți fără debite pentru unele categorii de impozite și taxe, valoarea totală a suprasolvirilor fiind de 3 mii lei. Sistemul de control intern este parțial conform au fost elaborate parțial proceduri pentru implementarea standardelor de control acestea nefiind actualizate conform OSGG nr. 400/2015. Nu în toate cazurile au fost luate masuri de urmărire și executare silită, prin aplicarea succesivă și concomitentă a acestora, pentru debitele neachitate la termen de persoanele fizice si persoanele juridice care înregistrează restanțe la plata impozitelor și taxelor către bugetul local la data de 31.12.2016. La nivelul Primăriei Dăești s-a constatat că nu a fost efectuat controlul lunar și inopinat al casieriei de către persoana răspunzătoare în vederea verificării operațiunilor de casă înregistrate. Nu a fost efectuată inventarierea creanțelor și datoriilor față de terți.

(Petre Coman)

Leave a Response