|vineri, mai 24, 2024
  • Follow Us!

Proiect de instituire de taxe pentru utilizarea parcării subterane din centrul Râmnicului, în dezbatere publică 

Primaria Ramnicu Valcea cladire (4)

 

Zilele trecute, Primăria Râmnicului a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a parcării subterane din zona centrală, care prevede şi taxe, astfel: taxă parcare 1 oră sau fracţiune de oră – 2 lei; parcare de la 2 la 5 ore – 6 lei; taxa parcare 1 zi (minim 10 ore în intervalul orar 6-18) – 10 lei; taxa per ora de depăşire perioada de valabilitate tichet – 3 lei; taxa eliberare tichet pierdut – 15 lei; abonament Economic Parcare de Noapte – card acces (proximitate) – 100 lei; abonament Economic Parcare Zi – card acces (proximitate) – 120 lei; abonament Full – card acces (proximitate) – 300 lei. În cadrul Programului Operaţional Regional Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere; Domeniul Major de Intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, s-a derulat de către municipiul Râmnicu Vâlcea, obiectivul de investiţii „Reorganizarea şi amenajarea spaţiului public central din Municipiul Râmnicu Vâlcea”, a cărui valoare este de 42.735.276,93 lei fară TVA, ordinul de începere al lucrărilor fiind emis în data de 12 ianuarie 2015, iar termenul de finalizare a acestora conform Actului adiţional nr. 6 fiind 30 septembrie 2017. Lucrările principale care s-au realizat în cadrul obiectivului de investiţii „Reorganizarea şi amenajarea spaţiului public central din Municipiul Râmnicu Vâlcea” sunt: amenajarea spaţiului public şi construirea unei parcări subterane şi a unui pasaj pietonal. Recepţia la terminarea lucrărilor a fost efectuată în conformitate cu prevederile HG 343/2017 pentru modificarea şi completarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, încheindu-se în acest sens procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. PDU/47994/2306/29.11.2017. Parcarea subterană construită pe doua niveluri subsol l si subsol 2 are o capacitate de 200 de locuri, dm care 189 locuri pentru automobile si 11 locuri pentru motociclete şi în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 5/15.01.2018 aceasta este administrată şi întreţinută de către societatea Pieţe Prest S.A. Cu adresa nr. 1084 din 11.01.2018, primăria a solicitat Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, punctul de vedere privind posibilitatea instituirii unei taxe pentru utilizarea parcării publice subterane realizată în cadrul proiectului, iar prin răspunsul formulat cu adresa nr. 7848/08.02.2018, MDRAPFE a comunicat acordul privind posibilitatea instituirii unei taxe pentru utilizarea parcării publice subterane realizate în cadrul proiectului (dar care să nu genereze venituri mai mari decât costurile de întreţinere a parcării). Astfel, odată cu instituirea taxei se impune şi adoptarea unui Regulament care să stabilească condiţiile pentru organizarea şi funcţionarea parcării subterane din zona centrală, Râmnicu Vâlcea.

Leave a Response