|luni, mai 20, 2024
  • Follow Us!

Răspuns categoric al ministrului Educaţiei Naţionale, Valentin Popa: „În cazul comasării liceelor din Rm. Vâlcea, s-au respectat prevederile legale referitoare la organizarea reţelei şcolare” 

Valentin Popa ministru educatie 2018
  • Răspuns categoric al ministrului Educaţiei Naţionale, Valentin Popa:

„În cazul comasării liceelor din Rm. Vâlcea, s-au respectat prevederile legale referitoare la organizarea reţelei şcolare”

 

Luna trecută, un deputat vâlcean a făcut o interpelare în Parlament la adresa ministrului Educaţiei Naţionale, Valentin Popa, pe tema comasării liceelor Oltchim, Henri Coandă şi Victor Giuleanu. „Conducerea Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea a început demersurile pentru modificea structurii şcolare din localitate şi are în vedere comasarea liceelor Oltchim, Henri Coandă şi Victor Giuleanu. Această veste a creat un imens val de nemulţumiri pe plan local, puţinele explicaţii date de autorităţi nereuşind să-i lămurească pe profesorii de la cele trei unităţi şcolare, pe elevi şi pe râmniceni în general ce urmează să se întâmple concret. Reprezentanţii Primăriei Rm. Vâlcea au lăsat să se înţeleagă că urmează să facă un schimb cu Universitatea din Piteşti, oferind spaţiile de la Liceul Tehnologic Oltchim, iar pentru acestea municipalitatea va primi 25 de hectare de teren, la fosta unitate militară de la Vlădeşti. Autorităţile locale au dat asigurat că această tranzacţie, ca şi noua structură şcolară din Rm. Vâlcea, va avea girul Ministerului Educaţiei Naţionale. Cum acest lucru presupune că Primăria Rm. Vâlcea a transmis deja la Ministerul Educaţiei Naţionale documentaţii foarte clare, bazate pe studii şi argumente solide, vă rog să îmi comunicaţi punctele de vedere ale instituţiei pe care o conduceţi în legătură cu cele două subiecte”, se arată în interpelarea deputatului vâlcean căruia nu merită să-i fie menţionat numele.

Referitor la interpelarea parlamentarului vâlcean, având ca obiect „comasare licee Rm. Vâlcea şi schimb imobile cu Universitatea din Piteşti”, ministrul Educaţiei, Valentin Popa, a comunicat zilele trecute următoarele: „Conform prevederilor art. 61 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare. Pentru învăţământul special liceal şi special postliceal, reţeaua şcolară se organizează de către consiliul judeţean, respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu consultarea partenerilor sociali şi cu avizul conform al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Conform prevederilor art. 22 alin. (1) – (2) din metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019, anexă a OMEN nr. 5472/2017: organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se realizează prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, a consiliului judeţean, cu avizul conform al inspectoratului şcolar; obţinerea avizului conform este obligatorie, lipsa acestuia atrăgând nulitatea hotărârii consiliului local sau, după caz, a consiliului judeţean prin care este aprobată reţeaua şcolară. Organizarea reţelei şcolare se realizează, în ordine, cu respectarea etapelor prevăzute în cadrul art. 22 alin. (3) şi art. 25 alin. (1) lit. a) – h) din Metodologia aprobată prin OMEN nr. 5472/2017. Luând în considerare prevederile legislative sus-menţionate, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea a emis aviz conform pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru anul şcolar 2018-2019, având în vedere Hotărârea privind aprobarea proiectului reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul şcolar 2018-2019, a Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea întrunit în data de 14.12.2017. în urma depunerii solicitării Primăriei Rm. Vâlcea, propunerea de proiect a reţelei şcolare a fost analizată şi aprobată în data de 15.12.2017 de Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea (CA al ISJ). În cadrul şedinţei CA al ISJ Vâlcea au avut loc discuţii detaliate asupra aspectelor legale prevăzute la art. 25 din OMEN nr. 5472/2017. Întâlnirile cu directorii unităţilor şcolare la cercurile pedagogice şi la şedinţele de lucru ale ISJ Vâlcea, dezbaterile organizate în prezenţa reprezentanţilor Primăriei municipiului Rm. Vâlcea, răspunsurile prompte la adrese, precum şi prezenţa reprezentanţilor ISJ Vâlcea la convocările care au avut pe ordinea de zi aceste aspecte, reprezintă un act de transparenţă decizională. Menţionăm că, în fiecare şedinţă a CA al ISJ Vâlcea au fost prezenţi liderii de sindicat ai celor două sindicate reprezentative la nivelul judeţului Vâlcea. Menţionăm că toate catedrele/orele vacante/rezervate ocupate sau care vor fi ocupate prin soluţionarea restrângerii de activitate sunt în unităţi de învăţământ de pe raza municipiului Rm. Vâlcea. Unele cadre didactice au identificat în Lista posturilor/catedrelor vacante/rezervate pentru anul şcolar 2018-2019, publicată pe site-ul MEN şi pe site-ul ISJ Vâlcea, catedre vacante la colegii de renume din municipiul Rm. Vâlcea, iar alte cadre didactice doresc să se transfere pe alte discipline decât cele pe care sunt titulari. În consecinţă, în cazul comasării liceelor din Rm. Vâlcea s-au respectat prevederile legale în vigoare referitoare la organizarea reţelei şcolare”.

(Petre Coman)

Leave a Response